Novelizace zákona o daních z příjmů přinesla pro oblast financování vlastnického bydlení významný podpůrný impuls. Zavedla totiž možnost odečítat zaplacené úroky z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření od základu daně. "Nedokonalou" úpravu z roku 1997, která se však ukázala být významným vykročením vpřed, zpřesnila a dále rozvedla novela zákona o daních z příjmu z května r. 1998. Podle ní se možnost odpočtu nově vztahuje i na úroky z překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen a předhypoteční úvěry. Novela rovněž zpřesnila účely použití úvěrů, na něž se tato úleva vztahuje. Nová úprava umožňuje měsíční odpočty úroků od základu daně již v běžném roce a nikoli, jak vyplývalo z původní úpravy, až při zpracování daňového přiznání za daný rok, tedy se značným zpožděním. Tato možnost platí jak pro osoby samostatně výdělečně činné, tak pro osoby podléhající dani z příjmu ze závislé činnosti. Byla rovněž stanovena maximální částka, kterou je možné odečíst, a to na úrovni 300 tisíc korun.