Příčka je nenosná stavební konstrukce, která odděluje dva nezávislé vnitřní prostory. Mezi základní požadavky na příčky patří hlavně: zvuková neprůzvučnost, tepelný odpor, únosnost vůči stálému a nahodilému zatížení, požární odolnost, zdravotní nezávadnost a estetická hodnota. Musí splňovat parametry dané normou.