Přídělek je přístavba pravoslavných chrámů nebo zvláštní vydělená část základní chrámové stavby určené k umístění vedlejšího oltáře s prestolem.