Příjmy z nájmu se dle paragrafu 9 uvádí do daňového přiznání – to pro vás jako pro pronajímatele znamená klasické čtyřstránkové daňové přiznání (i pro zaměstnance) namísto zjednodušené dvoustránkové verze.

Roční zúčtování daně

Povinnost podat daňové přiznání kvůli příjmům z nájmu se vztahuje na všechny daňové poplatníky. Pokud jste zaměstnanec a pobíráte také příjmy z nájmu, nemůžete žádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

Vyplňte přílohu číslo 2

Jako daňový poplatník s příjmy z nájmu musíte vyplnit také přílohu číslo dva daňového přiznání, v níž se vypočítává dílčí základ daně pro příjmy z nájmu.

Výdaje a výdajový paušál

Základem daně pro příjmy z nájmu je váš roční příjem ponížený o výdaje – ty můžete uplatnit nejen ve skutečné výši, ale také výdajovým paušálem. Ten je ve výši 30 procent. Jde o jasnou volbu pro poplatníky, jejichž skutečné příjmy jsou příliš nízké.

Zdravotní a sociální

Příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Z příjmů z nájmu se dle paragrafu 9 zákona o daních z příjmů pojistné neplatí.

Nedochází ke krácení slevy na poplatníka

I poplatníci, kteří mají pouze příjem z nájmu, uplatní v daňovém přiznání slevu na poplatníka ve stejném rozsahu jako všichni ostatní. Sleva na poplatníka za rok 2022 činí 30 840 korun. Povinnost platit daň z příjmu nevzniká do daňového základu ve výši 205 600 korun.

Danění v případě manželů

Pokud se pronajímá nemovitost ve SJM, zdaňuje tyto příjmy pouze jeden z manželů.

A jak je to v případě důchodců?

Příjmy z nájmu nemají vliv na výši vašeho starobního či invalidního důchodu. Jedná se o ideální zdroj příjmu pro předčasné důchodce.

Zdroj: finance.cz, money.cz