Mít pasivní příjem by asi nevadilo nikomu z nás. Ani ten se však neobejde bez vynaložení potřebného úsilí. Pokud však vytrváte, zjistíte, že mít příjem z nájmu, může být velmi příjemné. A to i díky mnoha výhodám. Které to jsou?

Pasivní příjmy a sleva na poplatníka

Roční sleva na poplatníka za rok 2021 je 27 840 Kč. Věděli jste ale, že na tuto slevu mají nárok také občané, kteří mají příjmy pouze z nájmu? Pokud jste tedy penzista, který má jen příjmy z nájmu, nezaplatíte na dani z příjmu nic až do daňového základu 185 600 Kč.

Výdaje můžete uplatnit 30% výdajovým paušálem

Jsou skutečné výdaje spojené s nájmem nízké? Pak můžete snadno uplatnit roční výdaje 30% výdajovým paušálem. V takovém případě na daních ušetříte – kromě úspory vás potěší také minimální administrativa a jednoduchost.

Z příjmu z nájmu neplatíte sociální a zdravotní pojištění

Z příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti se platí nejen daň z příjmu, ale také zdravotní a sociální pojištění. Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu přitom podléhá jen dani z příjmu fyzických osob. Zdanění příjmů z nájmu je tedy o hodně nižší než zdanění aktivních příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Příjem z nájmu v předčasném důchodu

Patříte mezi předčasné důchodce? Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem podléhající platbě nemocenského pojištění. Jejich aktivní příjmy jsou velmi omezené. Příjmy z nájmu však nepodléhají bez ohledu na jejich výši sociálnímu pojištění. Nezakládají účast na nemocenském pojištění. Jako předčasný důchodce si tedy můžete na nájmu vydělat libovolnou částku. A přitom pobírat předčasný důchod.

Ochrana před inflací

Většina smluv o pronájmu bývá sjednána na dobu určitou s klauzulí, že se nájemné bude zvyšovat alespoň o inflaci. Na rozdíl od vašeho aktivního příjmu tedy bude váš příjem z nájmu ochráněn minimálně o inflaci.

Zdroj: finance.cz