Kdysi mi jedna známá doporučovala, že nejlepší způsob, jak vyměnit vydýchaný či nikotinem prosycený vzduch v místnosti, je řádně otevřít okno. Tato rada je sice hezká, ale bohužel se podle ní můžeme řídit pouze v zimě na horách. Větrání během dne může v průmyslových centrech do místnosti zanést ještě více škodlivých látek, než jsme stačili vyprodukovat sami. Ani v ekologicky naprosto čistých oblastech však nemusí být čerstvý vzduch tím nejlepším lékem. Kromě něj nám do místnosti nalétá spousta pylů, které zdravému člověku nemusí vadit, ale alergikům mohou způsobit značné dýchací potíže. Pokud tedy chceme dýchat po celý rok skutečně čistý vzduch, je třeba kromě pravidelného větrání ještě používat čističky vzduchu. Autor: archiv Ty se začaly využívat v 70. letech, kdy byl popsán tzv. „syndrom nemocných budov“, způsobený znečištěným a vysušeným vzduchem. Čisticí přístroje měly pomoci zachytit různě veliké části prachu, ale i pylu, různých plynů a dokonce i exkrementů roztočů. Objevila se celá řada důmyslných zařízení pracujících zhruba na dvou principech: Buď zachycovala prach ve vodní nádržce nebo pomocí mechanického filtru. Brzy získala převahu druhá varianta, protože se mechanické filtry velice rychle zdokonalily a staly se podstatně účinnějšími. Jako nejdokonalejší se ukázaly tzv. HEPA nebo UTRA filtry, které dokáží zachytit částice prachu menší než jedna desetina mikrometru, přičemž jejich účinnost se pohybuje okolo 95 %. Dnes jednotliví výrobci zařazují do svých čističů až několik filtrů za sebou, aby postupně zachycovaly kromě hrubých nečistot i plyny a pachy. Mnohé přístroje jsou navíc vybaveny ionizátory, které zvyšují čisticí účinek přístroje a obohacují vzduch o lehké záporné ionty, čímž dávají vzduchu přírodní vlastnosti. Čističe vzduchu v ČR V naší republice se čističe vzduchu začaly hromadně prodávat od počátku 90. let a záhy doslova zaplavily celý trh. Kromě tradičních producentů začaly tyto přístroje vyrábět jako doplňkové zboží nejrůznější firmy a vynořila se i celá řada drobných podnikatelů, často i pochybné kvality. Většina z nich však zanikla stejně rychle jako se objevila. Ze současných výrobců dominují tradiční specializované firmy jako například Bionaire, Philips, Sanyo, Honeywell, DeLongi, Boneco, BaGal a další, jejichž značky jsou zárukou jakosti.. Výběr Nejprve si sedněte s blokem a tužkou a poznamenejte si, kde chcete čistič umístit a co od něho vlastně očekáváte. Zda chcete, aby vám pomohl pouze snížit vysokou prašnost nebo zachytával jemné pyly či pohlcoval exhalace. Podle toho si pak vyberete přístroj s odpovídajícím filtrem. Na zachycení hrubých nečistot stačí prakticky jakýkoliv filtr, zatímco na zachycení plynů jsou nezbytné speciální filtry, které jsou ovšem mnohem dražší. Při výběru se proto zaměřte právě na cenu filtrů, která je důležitější než cena samotného přístroje. V jeho případě jde o jednorázovou investici, zatímco filtry budete pravidelně vyměňovat. Ptejte se proto také na jejich životnost, která je většinou uváděna v měsících, po které by přístroj pracoval 24 hodin denně. Ta bývá u lepších značek až jeden rok, ale tento údaj platí většinou pro zemi, kde byl vyvinut a kde je často i lepší ovzduší. Takže stejný filtr, který vám bude sloužit v horské oblasti třeba celých 12 měsíců, zlikvidujete v centru Prahy nebo Ostravy za pouhé dva měsíce. Z tohoto důvodu je většina přístrojů vybavena indikátory, které ukazují míru znečištění filtru a upozorní na to, kdy je filtr třeba vyměnit. Cena samotného přístroje se pak odvíjí zejména od jeho výkonu. U renomovaných firem se cena čističe s malým výkonem okolo 40 m3 pohybuje od 3.000 Kč výše, se středním výkonem okolo 50 m3 mezi 5.000 až 7.000 Kč a u čističů s velkým výkonem okolo 80 m3 přes 8.000 Kč. Autor: archiv Před návštěvou specializované prodejny si spočítejte objem místnosti, ve které chcete čistič umístit. U každého výrobku je uvedeno, kolik metrů krychlových přefiltruje za hodinu. Tento výkon by neměl být menší než 1,5 násobku objemu místnosti, raději však větší. Ideální je, když výkon přístroje dosahuje dvoj až trojnásobku kapacity příslušného prostoru. Velice důležitá je hlučnost. Zcela jiné nároky asi budeme klást na přístroj, který poběží během dne v kanceláři, než na ten, který si zapneme přes noc v ložnici. Nechte si proto přístroj předvést za chodu a otestujte si, zda vás nebude jeho hluk rušit v noci, kdy je všechno daleko víc slyšet. Doplňky Měli bychom dát přednost přístroji vybavenému ionizátorem, který lze podle potřeby vypínat a zapínat. Ten zvyšuje účinek čističe a navíc obohacuje vzduch o biologicky příznivě působící lehké záporné ionty. Moderní čističe jsou dnes také kombinovány se zvlhčovači. Zde bychom si měli ověřit, zda mohou obě funkce pracovat nezávisle na sobě. V zimě je totiž vlhčení vzduchu téměř nezbytností, zatímco v létě je většinou zbytečné a navíc by mohlo způsobit i růst nežádoucích plísní. Ze zdravotního hlediska je podstatně výhodnější parní zvlhčování, které nepodporuje množení baktérií, ale jeho provoz je daleko dražší. Ultrazvukové zvlhčovače zase mají minimální spotřebu, ale podle tvrzení některých hygieniků mohou vadit kojencům nebo malým domácím zvířátkům. V žádném případě však není výkon kombinovaného přístroje takový, jako když si pořídíme čističku a zvlhčovač zvlášť. -šum-