Ptáte se, zda pro letošní rok navýšil stát maximální výši částky, kterou si můžete během jednoho roku přivydělat náhodným příjmem? Pak bychom vás měli informovat, že i pro letošní rok zůstává částka pro příležitostný příjem stejná. Tedy 30 000 Kč. Je to stejná částka jako v předchozích letech.

Co je příležitostný příjem?

Definici příležitostného příjmu naleznete v Zákonu o daních z příjmu v § 10: „Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem.“

Tato hranice se netýká OSVČ, které činnosti provádějí na základě svého živnostenského oprávnění.

Z čeho můžete získat příležitostný příjem?

Příležitostný příjem můžete získat například:

  • z nárazového pronájmu svého osobního automobilu,
  • z prodeje vypěstovaného ovoce či zeleniny,
  • z příležitostného hlídání dětí nebo mazlíčků (sousedům),
  • včelařením (za jedno včelstvo se započítá 500 Kč do příležitostného příjmu – platí do 60 včelstev, která včelař má).

Příjmy nejsou z podnikání

Příležitostné příjmy jsou takové příjmy, které nepochází z podnikatelské činnosti. Pokud hranici 30 000 Kč jako nepodnikající osoba překročíte, jste povinni podat daňové přiznaní i přes to, že OSVČ nejste. Musíte si vyžádat také potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele.

Pozor na pravidelnost

Příležitostný příjem musí být opravdu příležitostný. Ve chvíli, kdy budete činnost dělat souvisle a pravidelně, stává se nelegálním podnikáním. V takovém případě je nutné založit si živnost.

Zdroj: penize.cz, finance.cz, zakonyprolidi.cz