Jedna kolegyně se potýká s rekonstrukcí svého panelového domu, kde si podle ní stavební firma počíná silně neobratně a neprofesionálně. Jeden z příkladů byl, že nasadili okna, vypěnili mezeru, čímž skončili a šli dál. PUR pěna byla vystavena slunečnímu záření až do té doby, než přišlo na řadu zateplení. Podle ní je to špatně. Podle nás také. Zeptali jsme se odborníků ze společnosti Vekra, jestli je třeba PUR pěnu něčím chránit a jaký je správný postup? Tady je jejich odpověď.

Skladba těsnění spáry musí zajistit trvalou tepelnou izolaci okenních výplní, tedy jasnou prevenci vzniku nežádoucích tepelných mostů, aby neunikalo teplo ven z interiéru a nevznikaly nežádoucí jevy spojené s kondenzací vlhkosti.

Pro bezproblémové ošetření připojovací spáry je potřeba nejdříve řádně připravit stavební otvor. Povrch ostění totiž musí být hladký a soudržný, aby umožnil správné nalepení ochranných fólií, které připojovací spáru uzavřou. Nejsnazší variantou je usazování oken do stěn z monolitického betonu, který je po odbednění hladký, a vytváří tak ideální podklad pro okamžité kotvení a zapravení okna bez potřeby dalších stavebních úprav. Jiné je to ale u betonových tvárnic a klasických cihel, jejichž povrch není kvůli koncovým zámkům rovný. Takový povrch je třeba nejprve vyhladit – nejlépe potažením tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu.

Čtěte také

Garáž

Čtěte také

Dotaz z poradny: Jak vyspádovat garáž?

„V rámci samotné montáže je pak prostor připojovací spáry standardně vyplňován montážní polyuretanovou pěnou s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Ovšem ty zůstávají funkční pouze v případě, že pěna zůstane suchá a bez vlivu UV záření, protože jak nežádoucí vlhko, tak sluneční záření ji celkem rychle degradují - proto je potřeba ji přikrýt co nejrychleji, a to jak z exteriérové, tak i interiérové strany,“ říká Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží VEKRA, a dodává: „Na stranu interiéru se lepí na okenní rám parotěsná fólie zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny. Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná – propouští případnou vlhkost směrem ven z ostění a zároveň brání vniku srážkové vody do prostoru připojovací spáry.“

Nalepení ochranných folií Autor: Vekra Nalepení ochranných foliíAutor: Vekra

Jejich správné umístění je jasné díky jejich popisu Autor: Vekra Jejich správné umístění je jasné díky jejich popisuAutor: Vekra

Exteriérová folie okna Autor: Vekra Exteriérová folie oknaAutor: Vekra

Aplikace montážní pěny Autor: Vekra Aplikace montážní pěnyAutor: Vekra

Přilepení folií Autor: Vekra Přilepení foliíAutor: Vekra