Do standardní údržby patří čištění cest dešťových vod, ke kterým patří vyčištění žlabů, jejich sítek od listí a jiných spadů, vyčištění lapačů střešních splavenin (gajgrů) a kontrola akumulační jímky, pokud ji např. máme na zalévání (včetně kontroly a vyčištění sítka čerpadla). Často jsme voláni k neoprávněné reklamaci, že ze žlabů přetéká voda, a toto nevyčištění je příčinou. Voda bohužel může zatéct např. za dřevěný obklad fasády a způsobit i další nemalé škody, takže čistit sítka se vyplatí.

Na vymetání nepořádku z okapů jsou i speciální nástavce Autor: Gardena Na vymetání nepořádku z okapů jsou i speciální nástavceAutor: Gardena

Pokud máme plochou střechu s obrácenou skladbou izolací (hydroizolace je pod tepelnou) a vrchní vrstvu tvoří podkladní textilie s kačírkem, mohou se nám na ploše vyskytnout mechové porosty a různé náletové rostliny i dřeviny. Plochu střechy postačí jednou ročně zkontrolovat, rostliny a dřeviny mechanicky odstranit a preventivně místa výskytu postříkat likvidačním herbicidem. Pokud se nám rostliny prokoření přes kačírek do geotextilie, budou se špatně odstraňovat. Při této činnosti též vizuálně zkontrolujeme čistotu mřížky střešní vpusti a popřípadě odstraníme nečistoty.

Pokud máme ještě střechu s asfaltovou izolací, je potřeba věnovat pozornost ochrannému reflexnímu nátěru, který podstatně prodlužuje životnost izolace, a v případě již nefunkčního nátěru bez prodlení provést nový. Ze zkušenosti bychom doporučili nátěr obnovovat každé tři roky.

S vodou souvisí i kanalizace, v případě spádové a při běžném použití nevyžaduje žádnou údržbu, pokud máme tlakovou kanalizaci běžnou v satelitních městečkách, je potřeba podle tvrdosti vody a četnosti používání saponátů jednou až dvakrát do roka vystříkat přečerpávací jímku tlakovou vodou, hlavně očistit čidla v ní umístěná – ať už plovoucí, nebo stacionární, jinak nám přestane řádně fungovat. Tuto údržbu si můžeme provádět sami, nebo objednat u dodavatele jímky, který tyto služby obvykle nabízí. Opomenutí může mít nepříjemné následky od plné jímky, a tím nemožnosti používat v domě jakékoliv WC a koupelnu, až po možnost „kousnutí se“ vlastního čerpadla, a pak je již taková oprava i finančně nákladnější. Takže raději volme prevenci.

V prvních měsících užívání domu se můžeme setkat s tím, že nám slabě poteče voda z baterie nebo dokonce přestane téci vůbec. Je to obvykle způsobeno zanesením jemného sítka perlátoru, který je na každé baterii a který postačí vyšroubovat a propláchnout. Pro prevenci doporučuji na přívodní potrubí do domu osadit filtr, který celý problém centrálně vyřeší. Podle potřeby ho občas propláchneme.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com