Koupit si sami stavební pozemek, který si vyhlédneme a který je na prodej, nemusí být tak úplně jednoduché. Poté, kdy kontaktujeme prodávajícího a začneme jednat o ceně a dalších podmínkách prodeje, si ještě musíme zkontrolovat důležité věci, které nám musí být známé před podpisem kupní smlouvy. A to v našem vlastním zájmu. Především si zjistíme, jaký je v dané lokalitě územní plán (tedy zda zůstane okolí zachováno ve své nynější podobě a časem se v blízkosti nezačne stavět silnice nebo supermarket). Přesné a závazné údaje zjistíme jen na katastrálním úřadě (nikoliv ústně od prodávajícího!), kam si zajdeme pro snímek z katastrální mapy a list vlastníka. Z listu vlastníka vyčteme přesný rozměr pozemku a způsob jeho využití - tedy zda se vůbec jedná o stavební pozemek a jestli na něm není zvláštní režim. Jestli pozemek není například v památkově chráněném území, kde nám potom nepovolí úplně každý dům podle naší představy. Z listu vlastníka také vidíme, zda prodávající je jediným majitelem a na základě jakého nabývacího titulu (např. kupní smlouva, dědictví apod.) jej získal; dále je z listu vlastníka patrné, jestli pozemek není zatížen nějakým věcným břemenem a zjistíme z něj také případné omezení vlastnického práva. Dále si ověříme, jaký je na místě stav inženýrských sítí (zda jsou přímo na pozemku nebo k němu těsně přiléhají - pokud jsou daleko, musíme je vybudovat a dotáhnout na pozemek, což nám dům prodraží). Důležitý je také vjezd na pozemek – zda přímo z komunikace, nebo po účelové komunikaci, jakého charakteru je přístupová cesta (bez náležitého přístupu opět nemůže být vydáno stavební povolení). Pozemek včetně jeho kompletní dokumentace před koupí ukážeme a dáme posoudit odborníkovi; najmout si na to jako na jednorázovou práci můžeme někoho, kdo vykonává stavební dozor. A velkou péči poté věnujeme sepsání kupní smlouvy a její kontrole ze strany právníka i odborníka -stavaře. -ag-