Zima může být krutá nejen pro nás, ale i pro naše automobily. Když teploty padají hluboko pod nulu, je třeba myslet nejen na zimní pneumatiky, ale i na správný výběr a přípravu paliva. V tomto článku se podíváme na to, jak se vyrovnat s výzvami, které zima klade na naše naftové i benzínové společníky.

Jak připravit diesel na zimu?

Zdroj: Youtube

Nafta a její zimní proměny

Zimní příprava nafty je nezbytným krokem pro zajištění plynulého provozu vozidel během chladných měsíců. Během roku se setkáváme se třemi hlavními třídami nafty - B, D a F - které se liší podle své schopnosti vyrovnat se s nízkými teplotami.

Letní nafta, označovaná jako třída B, je distribuována od jara do podzimu, typicky od 15. dubna do 30. září. Její charakteristickým znakem je filtrovatelnost do teploty 0 °C, což ji činí ideální pro teplejší měsíce. Avšak s příchodem chladnějších teplot se její výkonnost může snižovat, což vede k potřebě přechodu na vhodnější typ paliva.

Zde nastupuje na scénu zimní nafta, třída F, která je určena pro použití ve velmi nízkých teplotách. Distribuovaná je od 16. listopadu do 28. února, tato nafta má filtrovatelnost až do -20 °C, umožňuje efektivní funkci motoru i v mrazivých podmínkách a zabraňuje vytváření krystalů parafínů, které by mohly ucpat palivový filtr.

Důležitost přechodu na zimní naftu před nástupem zimy spočívá v tom, že standardní letní nafta začne při poklesu teplot pod bod mrazu tuhnout. Tuhnutí nafty vede k vytváření krystalků parafínu, které mohou způsobit ucpání palivového filtru, což může vést k problémům s motorem a v extrémních případech i k jeho výpadku.

Aby bylo vozidlo připraveno na zimu, je také klíčové nezapomínat na pravidelnou výměnu palivového filtru. Tento krok zajišťuje, že i přes přítomnost krystalů parafínu v naftě zůstane filtr funkční a nepředstavuje riziko pro motor.

Kromě přechodu na zimní naftu a pravidelné výměny filtru je doporučeno tankovat aditivované palivo, které má vyšší odolnost proti tvorbě velkých krystalů parafínu. Takové palivo poskytuje dodatečnou ochranu a zajišťuje hladký chod vozidla i v nejpřísnějších zimních podmínkách. Díky těmto opatřením můžete zajistit, že vaše vozidlo bude během zimních měsíců spolehlivé a bezpečné.

Benzín a jeho zimní příprava

Benzín, ač méně citlivý na teplotní extrémy než nafta, si vyžaduje speciální pozornost při skladování a výběru složení, zvláště během zimních měsíců. Jedním z klíčových faktorů, který je třeba vzít v úvahu, je obsah lihu v běžně dostupném automobilovém benzínu, jako je BA 95 Natural. Tento benzín může obsahovat až 5 % lihu, což může mít vliv na jeho vlastnosti a skladovatelnost.

Líh je známý svými hydroskopickými vlastnostmi, což znamená, že má tendenci přitahovat a udržovat vlhkost z okolního prostředí. Tato vlastnost může vést k několika problémům, zejména pokud se benzín skladuje po delší dobu. Vlhkost, kterou líh přitahuje, může postupně měnit chemické složení paliva, což může vést ke vzniku korozních látek. Tyto látky jsou poté schopny poškodit palivový systém vozidla, zejména palivové čerpadlo a potrubí, což může vést k narušení optimálního provozu motoru nebo dokonce k jeho poškození.

Při plánování odstavení vozidla na delší dobu je proto doporučeno zaměřit se na prémiové benzíny, které mají nižší obsah lihu nebo obsahují alternativní biosložku, jako je ETBE (ethyl-tercbutyl-ether). ETBE, na rozdíl od lihu, má méně hydroskopické vlastnosti a lépe se snáší s dlouhodobým skladováním. Kromě toho má ETBE vyšší energetický obsah a může zlepšit výkonnost paliva.

Dále je důležité zvážit podmínky, ve kterých je benzín skladován. Ideální je udržovat palivo v suchém a chladném prostředí, kde je minimalizován kontakt s vlhkostí a teplotními výkyvy. Také je vhodné, aby byla nádrž vozidla co nejvíce plná, což pomáhá snížit množství vzduchu v nádrži a tím i riziko kondenzace a nasáknutí paliva vlhkostí.

Tipy pro skladování paliva

Nezáleží na tom, zda preferujete naftu, nebo benzín, klíčem k úspěšné přípravě na zimu je správné skladování. Pro naftu je ideální skladovat ji v uzavřených nádobách a omezit vliv vlhkosti, zatímco u benzínu je lepší mít nádrž co nejplnější, aby se snížilo riziko vytvoření korozivní lihovodní směsi. A pamatujte – čerstvé palivo je vždy lepší!

Zdroj: auto.cz