Ohřev TUV – primární palivo zemní plyn První prezentovanou skupinou diagramu jsou závěsné kotle. Výrobci nabízejí několik řešení. Průtočný ohřev TUVje považován za nejvíce hygienický, množství ohřáté TUV se řídí její okamžitou potřebou. Při požadavku na TUV je kotel spínán. Autor: archiv Ohřev TUV – primární palivo zemní plyn První prezentovanou skupinou diagramu jsou závěsné kotle. Výrobci nabízejí několik řešení. Průtočný ohřev TUVje považován za nejvíce hygienický, množství ohřáté TUV se řídí její okamžitou potřebou. Při požadavku na TUV je kotel spínán. Technické řešení je dvojí:

 • vedení TUV prochází výměníkem topné vody, lze popsat jako trubka v trubce. Při požadavku na TUV kotel spíná a zahřívá výměník topné vody. Otevřením kohoutku teplé vody dochází k pohybu studené vody a jejímu ohřevu
 • při požadavku na dodávku TUV kotel spíná a ohřívá topnou vodu. Ta je místo do topného ohruhu přesměrována do tzv. sekundárního výměníku, který zajišťuje tepelnou výměnu a odděluje okruh topné a teplé užitkové vody.
Využití průtokového ohřevu TUV vyžaduje určitý minimální výkon zhruba 18 kW a výše. Prioritní úlohou kotle je však dodávka tepla a všeobecně se doporučuje dimenzování na 90-95% potřeby tepla pro objekt. pokud je tepelná potřeba budovy max 10 kW, je lepší zvolit kotel s modulovaným výkonem např. 4-12 kW a ohřev TUV řešit samostatně pomocí přímotopných zásobníků a nebo samostatných průtokových ohřívačů tzv. „karem“. Výhodou takové instalace je hospodárné využití energie plynu na relevantních místech a vysoký stupeň normovaného využití za topnou sezonu.
 • přímotopné zásobníky – zásobník o požadovaném objemu TUV je přímo zahříván plynovým topným tělesem
 • nepřímotopné zásobníky – zásobník o požadovaném objemu TUV. Při požadavku na ohřev je do výměníku tepla(nejčastěji spirálový „had“) uvnitř zásobníku přesměrována topná voda, zahřívající TUV
Faktorů pro volbu stylu ohřevu TUV je několik, ten základní spočívá v požadavku na výkon. Dobře zateplené nebo malé vytápěné prostory mívají tepelnou ztrátu nižší než 10 kW. Není nutné instalovat předimenzovaný kotel, častým spínáním by se snižovala jeho životnost. Efektivní průtočný ohřev ale vyžaduje výkon od 18 kW a výše. V takové situaci proto raději volíme nepřímotopný zásobník ve spojení s kotlem. Pokud chceme z různých důvodů přípravu TUV úplně oddělit od vytápění, můžeme zvolit přímotopný zásobník nebo průtokový ohřívač TUV. Zde je pak nutné zohlednit následující:
 • přímotopný zásobník – s ohledem na svůj objem vyžaduje více prostoru, při prodlevách používání TUV dochází k opakovanému ohřevu a plýtvání plynem, ve spotřebě jsme limitováni objemem zásobníku, naproti tomu garantuje stabilní teplotu TUV, dokáže jednorázově pokrýt vysokou potřebu TUV
 • průtokový ohřívač – množství TUV o požadované teplotě je limitováno výkonem ohřívače, nad jistou mez průtoku již není schopen ohřevu na požadovanou teplotu, naproti tomu však nejsme omezeni množstvím moderní regulace umožňují snadné nastavení výstupní teploty TUV, teplá voda je kdykoliv k dispozici.
Tato zařízení je vhodné zvažovat zejména ve spojení se stacionárními kotli větších výkonů, umožníme tak letní odstávku kotle a hospodárněji využíváme energii plynu. Ohřev TUV – palivo elektřina Podle konstrukce a provozu dělíme elektrické ohřívače na:
 • akumulační
 • průtokové
 • zásobníkové
 • Akumulační zásobník využívá pro svůj provoz pásmo nízkého tarifu, jehož platnost je obvykle osm hodin denně, obvykle v souvislém časovém pásmu. Základní dimenzování objemu akumulační nádrže se provádí podle počtu členů domácnosti. Podle objemu a požadované teploty TUV se pak určí elektrický příkon zařízení. Teplota TUV v zásobníku se doporučuje 65 stC, což je optimální hodnota k provozu zařízení a také z hlediska tvorby vodního kamene na topném tělese. Doporučené velikosti akumulačního ohřívače
  Počet osob
  Objem zásobníku
  1-2 dospělí
  80 litrů
  2 dospělí, 1 – 2 děti
  125 litrů
  2 dospělí, 2 – 3 děti
  160 litrů
  Elektrický příkon ohřívačů se liší od výrobců, 80-ti litrové akumulátory mají obvykle 1000 W topné těleso, 200 litrové 2400 W, což jsou hodnoty potřebné k ohřátí daného objemu TUV na požadovanou teplotu v době platnosti nízkého tarifu. Výrobci nabízejí i zařízení s vyšším příkonem např, 4 kWh i více, které vodní obsah zahřejí během několika hodin, což zajistí rychlý dohřev TUV v případech mimořádně zvýšené spotřeby topné vody. Je samozřejně potřeba zajistit vhodnou velikost jističe (viz článek Vhodná velikost hlavního jističe). Hospodárnou akumulaci zajišťuje vhodná tepelná izolace nádrží, snižující tepelné ztráty nádrže. Ty popisuje veličina měrná tepelná ztráta, která značí ztracené teplo na litr objemu během 24 hodin. Její hodnotu poznáme podle tzv. energetického štítku, nejúspornější spotřebič je označen písmenem A a zelenou barvou, nejméně úsporný písmenem G a rudou barvou. Spotřebiče A mají měrnou tepelnou ztrátu max. 5Wh/litr, spotřebiče G 15Wh/litr za 24 h. Pro příklad 200 litrový bojler skupiny A ztratí za den energii 1 kWh, spotřebič G 3 kWh a více, což kryjeme navýšením výkonu zhruba o 500 W. V případě elektrických průtokových ohřívačů se může jednat o malé aplikace pro jeden výtok s příkonem 3 – 7 kW, což znamená při pohyblivém přívodu s jednou fází na zásuvkový rozvod odběr proudu přibližně 12 až 30 A. Proto jsou obvykle provedeny se 2 až 3 topnými tělesy ve dvoufázovém nebo třífazovém provedení. Důvod vysokých příkonů je stejný jako u plynových průtokových zařízení. Centrální aplikace využívají příkonů 12 až 24 kW a jsou vhodné především pro rodinné domky nebo byty s blízkými odběrnými místy. Aplikaci takových zařízení je třeba již dojednat s dodavatelem elektřiny, při instalaci je vhodné využít přednostní relé, které vypne ostatní větší spotřebiče (např. topidla). Proudové hodnoty při trojfázovém přívodu jsou přibližně 17 až 35 ampér. Co se týče množství ohřáté vody, při výstupu 38 stC pro sprchování je množství ohřáté vody v litrech za minutu rovno polovině jmenovitého výkonu v kW, při výstupu 50 stC pak jedné třetině jmenovitého výkonu. Malé zásobníkové ohřívače jsou dobrou alternativou pro ohřev vody na jedno odběrné místo v koupelně nebo kuchyni pro mytí rukou nebo nádobí. Jejich el. příkon je obvykle 2 kWh, připojení pomocí pohyblivého přívodu na z