I když architekt patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru v Česku i na Slovensku a je jedním z mála zdejších tvůrců, kteří obstáli i v měřítku světovém, v jeho díle zůstává stále mnoho neznámých, nepublikovaných či nezdokumentovaných prací a chybí jeho ucelený přehled.Architektův život obsáhl takřka celé 20. století. Na studia na pražské technice navázalo klíčové období francouzské a americké praxe v letech 1925-1930 (především u Le Corbusiera a F.L.Wrighta), kterou zhodnotil po svém návratu jako vedoucí projekce firmy Baťa ve Zlíně (1930-1946). Zde vytvořil svá nejvýznamnější díla, mimo jiné obchodní domy v Liberci, Brně, Amsterodamu a Bratislavě, Baťův mrakodrap ve Zlíně, průmyslové město Bellcamp v USA, kostely, společenské domy, filmové ateliéry, výstavní pavilony, letiště, koupaliště, školy, bytové domy, vily, rodinné domy, regulační plány a další. Ve změněných společenských podmínkách po roce 1946 pokračovala jeho práce na Slovensku (a v letech 1979 - 1982 také v Maltské republice) a její rovnocennou součástí se stala činnost pedagogická. Architektův život byl provázen pracovními i přátelskými kontakty s řadou legendárních architektů, mimo jiné s Adolfem Loosem, Emilem Bellušem, Gio Pontim a mnoha dalšími.Práce na monografii je rozvržena do několika let a bude pokrývat všechna období architektova života a díla. Základ mezinárodního týmu tvoří čtveřice autorů - Prof. Štefan Šlachta (Slovensko), Prof. Petr Lizon (USA), Prof. Alena Kubová-Gauché (Francie) a Petr Všetečka (Česko), mezi autory textů nebudou chybět teoretici architektury (Prof. Vladimír Šlapeta) a Karfíkovi studenti a studentky (Prof. Alena Šrámková a další). Součástí přípravy publikace bude zpracování architektovy pozůstalosti v Muzeu města Brna a v rodinném archivu. Anglicko-českou knihu o cca 450 stranách vydá nakladatelství Era ve spolupráci s Muzeem města Brna a kanceláří Transat architekti. Editorsky se na knize podílí architektova pravnučka Hana Machová. Součástí projektu je podrobná aktuální fotodokumentace architektových staveb studiem Toast images, která probíhá již od roku 2004.

Zdroj: tisková zpráva