Pokud máte pochybnosti o výši nedoplatku nebo přeplatku za energie, kontaktujte svého dodavatele a požádejte ho o vysvětlení. „Dle zákona musí být vyúčtování jasné a srozumitelné, nebojte se tedy říci si o jeho objasnění. Nadto vám ještě musí poskytnout údaje o vaší spotřebě za poslední tři roky, takže si můžete svou spotřebu srovnat,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Současně s tím můžete také podat reklamaci, aby se nesrovnalost vyřešila. Nejčastěji jde o rozpory v tom, kolik záloh jste uhradili, že vám byla účtována chybná sazba apod. Současně navíc všichni dodavatelé mají v obchodních podmínkách uvedeno, jak vyúčtování reklamovat. „I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, doporučujeme, abyste po prvotním informativním hovoru podali reklamaci písemně, přinejmenším e-mailem. Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ doporučuje Eduarda Hekšová.

Pamatujte však, že ať už vám dodavatel elektřiny či plynu vystavil vyúčtování na jakkoli vysoký nedoplatek, jeho reklamováním se nezbavujete povinnosti ho uhradit. Naopak, musíte ho zaplatit do stanovené lhůty. Pokud se v reklamačním řízení ukáže, že nebyl oprávněný, musí vám dodavatel peníze zase vrátit.

I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, doporučujeme, abyste po prvotním informativním hovoru podali reklamaci písemně, přinejmenším e-mailem. Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace.

Celá záležitost by ale měla být vyřešena rychle. „Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od jejího doručení dodavateli,“ říká Eduarda Hekšová. Pokud se prokáže chyba na straně dodavatele, má na to, aby vám peníze vrátil, 30 dnů – počítaných od doručení reklamace dodavateli. „Pokud lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na 600 Kč za každý den zpoždění, maximálně 24 000 Kč. U plynu se jedná o částku 750 Kč, maximálně 7500 Kč,“ dodává Eduarda Hekšová.

Právo na toto odškodnění ale musíte uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne. A pokud vaše reklamace není vyřízena v zákonné lhůtě nebo s jejím výsledkem nesouhlasíte, není to konečná. Máte právo se obrátit ještě na Energetický regulační úřad, aby celou záležitost prověřil, případně i na soud.

Zdroj: Týdeník Květy / Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest