Loňské i letošní zdražování zasáhlo do rozpočtu mnohých rodin. Drtivá většina těchto rodin si o příspěvek na bydlení nepožádá, ačkoliv na něj mají nárok. Místo toho své zvyšující se náklady řeší rychlými půjčkami, případně půjčkou od rodiny. Podle studie společnosti PAQ mělo loni nárok na příspěvek asi 16 procent českých domácností, využila jej však jen 4 procenta.

Lidé se domnívají, že nemají na příspěvek nárok, protože nesplňují podmínky, případně nechtějí vyplňovat a dokládat různé dokumenty. Jiní se za čerpání příspěvku stydí. Žádost o příspěvek na bydlení ale není vzhledem k rostoucím cenám a stále stejnému platu ostuda, ale ani nic složitého. O příspěvek na bydlení můžete požádat i elektronicky.

Úřad po vás bude vyžadovat dokumenty dokládající příjmy a uhrazené náklady domácnosti za poslední čtvrtletí. Úřadu je můžete doručit online i poštou, případně na podatelně svého kontaktního pracoviště úřadu práce.

Při posuzování žádosti o příspěvek na bydlení úřady porovnávají čisté příjmy členů domácnosti s uhrazenými náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Největším nákladem bývá nájemné a platby spojené s užíváním bytu (energie, voda, komunální poplatky).

Co se počítá do příjmů?

Do příjmů domácnosti patří mzdy, platy, důchody, příspěvky a výživné na děti. „O dávku je možné požádat až tři měsíce zpětně od data podání žádosti o dávku, jestliže jsou splněny zákonné předpoklady. Úřad práce ČR zkoumá výdaje na bydlení a příjem společně posuzovaných osob,“ říká Úřad práce ve svých pokynech.

Co se posuzuje?

Rodinou se při posuzování myslí všechny osoby, které byt společně užívají. S výjimkou osob, které prokážou, že spolu trvale nežijí a společně neplatí náklady za své potřeby.

Veškeré doklady a potvrzení je třeba připravit předem. Při hodnocení se posuzuje i to, zda žadatel bydlí v nájmu, či podnájmu. O příspěvek mohou požádat také vlastníci bytu či domu, ale i členové bytového družstva. Přiznání příspěvku se neváže na trvalý pobyt žadatele. Splátky hypotéky se do nákladů na bydlení při posuzování nároku nezahrnují.

Další podmínka pro přiznání dávky je to, jestli 30 a více procent z měsíčního příjmu domácnosti padne na úhradu nákladů spojených s bydlením. Pražští žadatelé příspěvek dostanou při splnění limitu 35 a více procent.

Normativní náklady

Výplatu příspěvku určují také normativní náklady, jejich výši určuje vláda. Jde o průměrné náklady na bydlení pro daný počet osob v domácnosti s ohledem na velikost obce. Pokud jsou vaše výdaje větší než normativní, příspěvek úřad přizná do výše aktuálně platného normativu.

Zdroj: idnes.cz