Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek máte v případě, že náklady na bydlení převyšují součin příjmu a koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,35) a zároveň normativní náklady na bydlení převyšují součin příjmu a koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,35). (Zdroj: portal.mpsv.cz)