Toto ocenění, založené v roce 1979 zesnulým Jayem A. Pritzkerem a jeho ženou Cindy, je každoročně udělováno žijícímu architektovi, jehož stavební dílo přináší soustavný a významný přínos lidstvu a vystavěnému prostředí prostřednictvím umění architektury.

Zdroj: Youtube

Porota svůj výběr odůvodnila tak, že "David Chipperfield se věnuje architektuře nenápadné, ale transformující občanské přítomnosti a definování - i prostřednictvím soukromých zakázek - veřejného prostoru, a to vždy se strohostí, vyhýbá se zbytečným krokům a vyhýbá se trendům a módám, což je nanejvýš relevantní poselství pro naši současnou společnost. Taková schopnost destilovat a provádět meditativní designové operace je rozměrem udržitelnosti, který nebyl v posledních letech zřejmý: udržitelnost jako relevantnost nejenže eliminuje zbytečnosti, ale je také prvním krokem k vytváření struktur schopných trvat, fyzicky i kulturně."

David Chipperfield v reakci uvedl: „Beru toto ocenění jako povzbuzení k tomu, abych i nadále zaměřoval svou pozornost nejen na podstatu architektury a její smysl, ale také na to, jak můžeme jako architekti přispět k řešení existenčních výzev v podobě klimatických změn a společenské nerovnosti. Víme, že jako architekti můžeme hrát významnější a angažovanější roli při vytváření nejen krásnějšího, ale i spravedlivějšího a udržitelnějšího světa. Musíme tuto výzvu přijmout a pomoci inspirovat další generaci, aby se této odpovědnosti chopila s vizí a odvahou."

Chipperfield je známý především díky rekonstrukcím Nového muzea v Berlíně (Neues Museum) a Procuratie Vecchie, nejstarší ze tří budov lemující náměstí sv. Marka v Benátkách.

Slavnostní předání Pritzkerovy ceny za rok 2023 se uskuteční letos v květnu v Athénách v Řecku.