Nejen v tomto směru, ale i s ohledem na maximální funkčnost, boduje ekologická izolace s ECOSE Technology.

Pryč jsou doby, kdy panovaly pochybnosti o kvalitě dřevostaveb, o jejich životnosti, hluku uvnitř a požárnímu nebezpečí. Důkazů, že dřevostavba může přežít i zděný dům, dodnes najdeme nespočet. Ať už se jedná o roubenky v podhůří a na horách nebo dřevostavby ve městech, vždy záleží především na kvalitě provedení. Pokud se majitel o dřevostavbu navíc kvalitně stará, může být její životnost stejná jako u zděných staveb.

Zájemci o dřevostavbu dnes mají na výběr z několika typů konstrukcí. Mohou volit mezi prefabrikovanými dřevostavbami sendvičové konstrukce, případně si nechat dřevostavbu zhotovit podle projektu přímo na stavbě. Další specifický druh dřevostaveb tvoří roubenky.

Základ sendvičových konstrukcí, ať už prefabrikovaných nebo sestavených na stavbě, tvoří dřevěné hranoly a opláštění. To je tvořeno nejčastěji OSB deskami z vnějšku a sádrokartonovými deskami z vnitřní strany, prostor v konstrukci pak vyplňuje tepelná izolace. Izolační materiál se také lepí na vnější stěnu dřevostavby nebo je umístěn pod provětrávanou fasádou u difúzně otevřených konstrukcí.

Jako nejčastější typ izolace pro dřevostavby se dnes využívá skelná minerální vlna. Kombinuje v sobě oproti jiným materiálům několik výhod. Má výborné tepelně izolační vlastnosti, je nehořlavá, nepodléhá škůdcům a působí jako akustický tlumič.

V široké nabídce izolací je někdy těžké se zorientovat. Plně vyhovující parametry doložené certifikací CE nabízí izolace s ECOSE Technology od společnosti Knauf Insulation. Možná jste o ní už slyšeli. Jde o jedinou minerální izolaci na trhu, která neobsahuje formaldehyd, fenoly, akryláty a další látky ropného původu. Místo pryskyřice používá pojivo na rostlinné bázi a kombinuje tak vlastnosti minerální izolace a ryze přírodních materiálů. Jejím použitím zabezpečíte zdravé vnitřní prostředí v domě a zajistíte jeho všestrannou ochranu. Izolace s ECOSE Technology je i přes ekologické benefity k zakoupení za cenu srovnatelnou s běžnou izolací.

Seznamte se se ZDRAVOU IZOLACÍ S ECOSE TECHNOLOGY a možnostmi jejího zakoupení.