Každý, kdo se chystá prodávat svou nemovitost musí být co možná nejobezřetnější. Pro nezasvěceného člověka v obchodování s nemovitostmi, pokud chce poprvé prodat tu svou je pro něj nejlepší, aby veškeré starosti související s prodejem nechal na solidní realitní kanceláři. Pokud se rozhodneme, že tedy najmeme realitní kancelář musíme vědět jak by asi ta pravá měla vypadat, jaké služby by měla poskytovat. Měla by vypadat asi takto:  měla by být vedena mezi členy Asociace realitních kanceláří (ARK ) - to však ještě nic nezabezpečuje, ale pokud toto členství nemá je lépe se porozhlédnout jinde  realitní makléř by nám neměl určit hned jen na základě telefonického rozhovoru cenu, za kterou chce váš byt prodávat - pokud tak činí je vidět, že to též není ta pravá realitní kancelář  je též dobré si o firmě zjistit pravdivost jejích údajů - pokud máme internet tak nejlépe na něm, poskytne nám veškeré dostupné informace  pokud firma poskytuje široký servis (například obchody s byty, správu nemovitostí a pronájmy ), tak by každou službu měl mít na starosti jiný odborník - pokud vše vykonává jeden člověk je to navýsost podezřelé  seriózní nebude ani firma, která kalkuluje s provizí nižší než 5%, navíc by tato provize neměla plynout ze dvou stran, jak od prodávajícího, tak i od kupujícího  každá dobrá kancelář by nás měla seznámit jakým stylem a kde, v jakých mediích bude vaše nemovitost nabízena - většina realitek využívá inzercí v odborných měsíčních časopisech Realit či v běžných novinách jako je MF Dnes či Annonci, některé užívají i nabídky přes internet  pokud je makléř poctivý měl by nás požádat hned při první schůzce o předložení vlastnických a jiných dokumentů souvisejících s prodávaným bytem  též by nás měli být hned na začátku seznámeni s celým postupem obchodu, a to nejlépe písemnou formou Pokud jsme si dali pozor při výběru realitní kanceláře, a ta splňuje všechna doporučená pravidla můžeme se podívat na vlastní prodej bytu. Realitní kanceláře především obchodují s byty v osobním vlastnictví a s byty družstevními. Obchodování s byty státními či obecními je totiž v současné době zakázáno, je to nezákonné. Určitou výhodou pro potencionálního klienta je skutečnost, že úvodní několikadenní období, během něhož se obě strany rozhodují a zvažují nabídku, zda se společného obchodu zúčastnit, jsou chápány jako bezplatné konzultace, neplatí to však pro všechny firmy. Určité závazky, které budou platit pro obě strany, vyplývají až od doby, kdy se klient rozhodne využít zprostředkovatelských služeb společnosti a podpisem smlouvy se zaváže tyto závazky plnit. V této fázi musí klient předložit základní dokumenty, které se týkají prodávaného bytu. Pokud je kancelář solidní důkladně si veškeré dokumenty prostuduje a ověří. Pokud je vše v pořádku začne kancelář byt nabízet. Nabídka probíhá formou inzercí. Na inzerci by firma rozhodně neměla šetřit, konec konců je za to od nás placená. Pokud se najde zájemce, následují prohlídky nemovitosti. Prohlídky vždy probíhají za účasti zástupce realitní kanceláře. Pokud je zájemce rozhodnut byt koupit, skládá u realitní kanceláře zálohu. Záloha musí být podložena smlouvou v níž nesmí chybět cena, za kterou se byt kupuje, včetně veškerých poplatků, do kdy se záloha má složit, do kdy musí být koupě realizována a popřípadě též musí obsahovat co se stane v případě, kdy nebude schopna prodej bytu zajistit. Jde o příklad náhlého úmrtí prodávajícího, kdy se může stát, že byt připadne na dědice, kteří mají právo si byt ponechat ve svém vlastnictví. V konkrétní den je již celá věc pod vedením realitní kanceláře. Při prodeji bytu v osobním vlastnictví je ještě zapotřebí podepsat kupní smlouvu. Tato smlouva řeší celí obchod a jeho podmínky. Součastně je též podepisován návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. U družstevního bytu se pak podepisuje dohoda o převodu členských práv a povinností. Tato dohoda však neobsahuje podmínky obchodu, jako to obsahuje kupní smlouva, proto se musí podepsat ještě jedna dohoda. Veškeré smlouvy musí být připraveny právníkem nikoli makléřem. Při financování si klient může vybrat několik způsobů: 1. může peníze ukládat do úschovy přímo v realitní kanceláři, pokud v ní věří 2. může využít úschovy u notáře, kde jsou jeho peníze vlastně kryty státem 3. může využít platby formou dokumentárního akreditivu nebo vinkulovaného účtu přes banku Pokud se jedná o družstevní byt je ještě nutné zajít na bytové družstvo, kde proběhne fyzické předání dohody o převodu členských práv a povinností. Pokud se jedná o obecní byt je nutné zajít na katastrální úřad, kde je nutné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. A pak již můžeme byt předat. I k předávání je zapotřebí podpisu tzv. předávacího protokolu, který se podepisuje přímo na místě a měl by obsahovat stavy a čísla elektroměru, plynoměru, měřičů teplé a studené vody. Současně je ještě potřeba podepsat technické dokumenty, které slouží k převedení těchto médií z prodejce na kupce. Pokud se prodej dostal až do takového stádia je nemovitost po právní i fyzické stránce předána a nic nebrání předání peněz do rukou prodávajícího. Po takto zdařeném obchodě nezbývá než jen oslavovat a užívat si utržených peněz či nového bytu.