Situací, které znemožní další splácení hypotéky, může nastat mnoho. Například když se třeba zhoršila finanční situace, manželé se rozvedou anebo se stěhují za prací někam daleko. V takových případech by vlastníci dům s hypotékou rádi prodali. Je to možné, i když neřešitelné ze dne na den. Cesty jsou dokonce v zásadě dvě: dům se prodá a z kupní ceny se doplatí hypotéka, nebo se dům prodá i s hypotékou a nový vlastník bude pokračovat v jejím splácení.

Prodej a doplacení hypotečního úvěru

Dům se prodá a ze získaných financí se předčasně splatí hypoteční úvěr. To zní opět docela jasně a jednoduše. Pokud s takovým návrhem majitel domu do banky přijde, nastane jednání. Bankovní úředníci celý případ i s nabídkou posoudí a vyjádří se k možnostem prodeje, jeho okolnostem. Jak pak celou proceduru banka hlídá a jak to všechno probíhá? Nový majitel - zájemce o dům musí zaplatit celou tržní cenu, pokud majitelé spěchají, může se dočkat i slevy. Jinak je to pro něj finančně náročnější, ale předpokládá se, že si i sám vezme na celou kupní cenu, nebo její část hypoteční úvěr. Zato pak už s domem nepřebírá žádný závazek splácet hypotéku; ta je doplacena a dům je takříkajíc „čistý“.

Celá dohodnutá kupní cena je složena u advokáta nebo notáře. Ta část financí, která se rovná zbytku pohledávky banky (tedy zbytek hypotéky a k tomu penále, náklady a poplatky), se převede na hypoteční banku. Tím je hypotéka splacena. Zástavní právo ve prospěch hypoteční banky tím také zaniklo a přichází na řadu zápis do katastru. Tam bude figurovat už nový vlastník, a to bez omezení užívání.

Prodej domu i s hypotékou

Druhou možností je prodej nemovitosti "s hypotékou", tedy tady dochází k tomu, že hypoteční úvěr převezme kupec. Do toho ovšem samozřejmě má co mluvit banka, jejíž dlužníci jsme my, kdo chceme dům bance zastavený v souvislosti s hypotékou prodat. Na celé této transakci tedy velmi často nejdéle ze všeho trvá ne najít kupce, ale takového kupce, kterého banka pěkně „proklepne“, prověří jeho bonitu a schopnost dlouhodobě splácet. Zkoumá výši příjmů, aktuální závazky včetně třeba leasingu auta, který by mohl celou akci nabourat, protože by zájemce o dům kvůli němu svými příjmy na hypotéku už nestačil. Pokud příjmy zájemce o dům nebudou dosahovat dostatečné výše nebo závazky budou příliš vysoké, nezbývá než hledat jiného kupce, ovšem pokud si potenciální kupec nepřivede spoludlužníka, který mu příjmy navýší.

Zájemce o nemovitost s hypotékou pak musí projít obdobným kolečkem jako původní majitel, když žádal o hypotéku. Potřebovat tedy obecně bude potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nebo daňové přiznání a výpisy z účtu, prokázané závazky. Může se to lišit podle jednotlivých bank. Doklady totožnosti a další doklady na vyžádání ale už nebudou zahrnovat odhad nemovitosti. Není to zapotřebí, protože změnou majitele nemovitosti se nemění její hodnota, mění se jenom osoba dlužníka banky.

-ag-

Foto: www.isifa.com