Stavební spořitelna České spořitelny prodlužuje termín pro podávání žádostí o „povodňové“ úvěry až do 30. června 2003. Reaguje tak na stále trvající zájem klientů o úvěry poskytované za zvýhodněných podmínek. Výše „povodňových“ úvěrů, které Stavební spořitelna České spořitelny poskytla od 21. srpna, k 30. listopadu 2002 dosáhla 15,2 milionu korun. „Mezi úvěry, které poskytujeme klientům, převažují překlenovací úvěry. Nejčastějšími účely, pro které si klienti žádají o poskytnutí úvěrů, je rekonstrukce a modernizace, dále pak koupě či stavba nemovitostí,“ řekl Jiří Klán, předseda představenstva a generální ředitel Stavební spořitelny České spořitelny. „V současné době jsme nejvíce prostředků poskytli klientům ze Severočeského a Středočeského kraje. „Povodňové“ úvěry vyřizujeme přednostně. Jsme rádi, že speciální nabídka Stavební spořitelny České spořitelny pomáhá našim klientům řešit tíživou životní situaci,“ dodal Jiří Klán. Speciální překlenovací úvěry pro klienty postižené srpnovými záplavami poskytuje se splatností až na 20 let a roční úrokovou sazbou 4,95 %. Původní termín pro podávání žádostí o úvěry za zvýhodněných podmínek byl do 18. října 2002, následně byl prodloužen do 31. prosince 2002 a nyní do 30. června 2003. Kromě pomoci ve formě speciální nabídky překlenovacích úvěrů přispěla Stavební spořitelna České spořitelny 5 miliony korun, které připojila k finančnímu daru 50 milionů korun věnovaných Českou spořitelnou na konto veřejné sbírky na zmírnění následků povodňových škod. Navíc poskytla finanční pomoc ve výši jednoho milionu korun svým klientům v nejvíce postižených obcích Majdalena, Metly a Zálezlice.


Bližší informace jsou klientům k dispozici na bezplatné telefonní lince 800 207 207 a na poradenských linkách 224 309 134, 224 309 179. Dotazy zodpovídá Zákaznické centrum Stavební spořitelny České spořitelny i prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].