Program na revitalizaci panelových domů by měl být vyhlášen letos ve čtvrtém čtvrtletí. Uvedl to náměstek ministra pro místní rozvoj. Dodal, že pokud letos stát prostředky na program uvolní, měly by být finance také vyčerpány, jinak by se musely vracet do rozpočtu. V letošní takzvané náběhové etapě by přitom na úvěrové zdroje měla ČMZRB získat miliardu korun. Přímá účast prostředků státníhorozpočtu by přitom dosahovala 150 miliónů korun. Tyto prostředky by byly určeny na příspěvky k úrokům z úvěrů. Každoročně by se objem prostředků na program zvyšoval o miliardu korun, až by v cílovém stavu v roce 2004 dosáhl šesti miliard korun. Výdaje státu by se zvyšovaly až na tři miliardy korun v roce 2004 a následujících letech. ČMZRB připravuje s pomocí státní garance získání dlouhodobých prostředků nebo poskytování střednědobých financí komerčním bankám pro úvěry obcím. Stát bude také přispívat na úroky, čímž by se dosáhla přijatelná cena úvěrů. ČMZRB by poskytovala také záruky za úvěry. Program je dlouhodobý, jeho ukončení se předpokládá v roce 2029. U rekonstruovaných panelových domů by se měla zvýšit životnost o 50 let. Přednostně budou prostředky určeny obcím na havarijní případy.