Cílem dotačního programu, který bude pokračovat až do roku 2012, je finanční podpora pro využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení.

Program Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky, který je také jediným zákonným příjemcem získaných financí. Peníze budou distribuovat vybrané bankovní domy. Na počátku července 2010 bylo už poptáváno 9 miliard korun, přičemž celková částka do roku 2012 má dosáhnout 25 miliard korun.

Dotaci lze využít k těmto účelům:

 • komplexní i dílčí zateplení budovy
 • využívání obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
 • výstavba domů v pasivním standardu

Podmínka: tato opatření musejí být provedena po 1. 4. 2009. Tohoto a novějšího data tedy musí být kolaudační rozhodnutí, případně oznámení o užívání stavby nebo předávací protokol.

Požádat o podporu mohou vlastníci rodinných a bytových domů; tedy fyzické osoby, dále bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, obce i podnikatelské subjekty.

Aby mohla být žadatelům garantována kvalita výrobků a prací, podporuje dotační program Zelená úsporám jen vybrané výrobky, zařízení a technologie, které jsou jmenovitě uvedeny v Seznamu odborných dodavatelů a v Seznamu výrobků a technologií.

Na co jsou určeny dotace - tři základní oblasti podpory plus jedna navíc (bonus)

 1. Úspory energie na vytápěnía) Komplexní zateplení celé budovy tak, aby se dosáhlo nízkoenergetického standardub) Dílčí zateplení (t.j. zateplení vybraných částí budovy)
 2. Výstavba v pasivním energetickém standarduDotace na pasivní domy činí 220.000,- Kč za rodinný dům, 140.000,- Kč za byt.
 3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vodya) Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadlab) Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostavebc) Instalace solárně-termických kolektorů
 4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření Při realizované vybrané kombinaci několika opatření (třeba zateplení a současné výměně zdroje tepla) vzniká žadateli nárok na bonus. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření. Bonus za opatření v rodinném domě činí 20 tisíc Kč, za dům bytový je to 50 tisíc Kč.

Pět možností k realizaci zateplení:

 1. zateplení vnějších střech
 2. zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
 3. zateplení podlahy přiléhající k zemině
 4. výměna oken
 5. instalace systému nuceného větrání s rekuperací

Co dělat, abychom dostali dotaci?

Čím začít? Nejprve je nutné mít předepsaný formulář. Ten najdete na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR a také na všech pobočkách pověřených bank. Vyplněný formulář (žádost o dotaci) podejte opět na některém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR, anebo na pobočce banky. Poslední možností podání žádosti je 30. červen 2012.

Informace o dotačním programu najdete na internetových stránkách www.zelenausporam.cz. Vyhledávání dodavatelů: http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/sod/. Vyhledávání výrobků a technologií: http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/.

-ag-Foto: www.profimedia.cz