Nově zavedený státní návratný finanční příspěvek otevřel pro hypoteční banky možnost zavést zvláštní formu hypotečního úvěrování - úvěry s rostoucí neboli progresivní splátkou. Na novou možnost však nebyla velká odezva , a to ani ze strany hypotečních bank, natož pak ze strany případných klientů. Ale je třeba říci, že jde o produkt, který je ve světovém hypotečním bankovnictví zcela běžný. Podstatou progresívních systémů je to, že celková splátka úvěru jako součtu úmoru a úroku v čase roste. Jde proto o formu velmi vhodnou v podmínkách ekonomické nestability zvláštního druhu, v podmínkách inflace, kde lze předpokládat s poměrně vysokou pravděpodobností, že s růstem cen porostou i výnosy nebo příjmy dlužníka, a s tím nominálné poroste i jeho platební schopnost, zatímco závazky se nemění nebo klesají. Nevýhodou tohoto systému však je, že jde o variantu, která je oproti systému degresívních či anuitních spláte z hlediska zaplacených úroků nejdražší. Ministerstvo pro místní rozvoj zvolilo z několika forem hypotečních úvěrů s progresívní splátkou systém hypotečních úvěrů s paralelní půjčkou. Česká spořitelna pak ještě vyvinula specifický systém hypotečních úvěrů s odkladem splátek.