Prohlubování půdy je důkladné rytí, kdy při obracení půdy přibereme vždy slabou vrstvu spodiny a promísíme ji s orniční vrstvou. Prohlubování se používá hlavně na mělkých půdách, tj. tam, kde je příliš slabá vrstva ornice; prohlubovat půdu musíme postupně, nikdy ne najednou, protože velkou příměsí spodiny by se rapidně zhoršila její kvalita.