Projektant je osoba, která provádí projekční činnost za účelem vzniku projektu. Výsledkem každého projektu je úplná projektová dokumentace k vytápění, rozvodům elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynu, k odstranění tepelných mostů atd.