Projektová dokumentace slouží jako popis stavby pro výrobní a stavební proces.. Je to soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí. pro výrobní a stavební proces.