Dříve se tu těžilo hnědé uhlí, pak se bývalý lom Medard změnil v největší rekultivované jezero u nás o ploše téměř 500 hektarů. Krajina získala úplně jiný náboj a stala se populárním cílem místních i turistů. Současně vedla k debatám, co by mohlo v okolí jezera vzniknout, aby přispěla k rozvoji regionu. Což se v průběhu dvaceti let podaří díky projektu Medard.

Čím se liší

S úpravami krajiny se počítá, břehy jezera zůstanou k dispozici všem. Ale navíc by oblast měla nabídnout tisícům lidem rezidenční bydlení. Právě tím se projekt výrazně liší od ostatních zatopených lomů. Proměna okolí kolem města Sokolov a přilehlých obcí se dotkne území o rozloze až 2000 hektarů. Vítězem soutěže na urbanistickou studii se stal architektonický ateliér A8000 v čele s Martinem Krupauerem.

I pro další generace

Uvažovaná bytová výstavba se skládá z různých typů, má jít o bytové domy, rodinné vily a hausbóty. Právě bydlení na vodě bude patrně dostupné mezi prvními. Zajímavým prvkem návrhu je i bydlení nad jezerem, které využívá hrany teras a vůbec samotné terasy, jež vznikly při těžbě uhlí. Nejprve však dojde ke zpřístupnění celé oblasti. Vytvoří se pěší stezky a cyklostezky, komunikace pro průjezd, nábřeží a potřebná technická infrastruktura. Neměl by chybět ani přístav, náměstí či molo.

Soběstačně

V současné době se architektonický ateliér soustředí na urbanismus a smart využití. „Bavíme se o takzvaném ostrovním systému. Předpokládáme využít fotovoltaickou elektrárnu, která vyrobí energii pro veškerou místní spotřebu, či dokonce více, pak by ji mohla dodávat do veřejné sítě. Ale i vodní přečerpávací elektrárnu, jež dokáže akumulovat přebytečnou energii jak z fotovoltaické elektrárny, tak veřejné sítě, dále je v návrhu větrná elektrárna a agrovoltaika,“ upřesňuje architekt Martin Krupauer.

Vizitka ateliéru

Vizitka ateliéru
Ateliér A8000 vznikl před více než 30 lety, založili ho architekti Martin Krupauer a Jiří Střítecký. Řadí se mezi přední česká architektonická studia a řeší nejširší spektrum projektů. Například navrhoval Společenské centrum Sedlčany, které získalo v roce 2020 titul Stavba roku, mezi jeho zásadní realizace patří i architektonické řešení multifunkčního sálu Forum Karlín v Praze. Martin Krupauer se vedle architektury soustředí také na vize a strategie proměny transformačních oblastí a brownfieldů v ČR i v zahraničí. Více se dozvíte zde.

Vlajková loď

Symbolem revitalizace se zřejmě stane inteligentní budova Ostrov umístěná v nejmělčí části jezera, z návrhu je patrné propojení s biofilní architekturou. Základy ostrova by se měly nacházet asi 16 metrů pod hladinou. Budova se uvažuje jako multifunkční, nabídne nejen bydlení, ale i prostory pro činnosti související s revitalizací industriálních regionů ve střední Evropě. Čas ukáže, zda tu bude sídlit některé vědecké pracoviště nebo i jiné společnosti.

Co bylo nejtěžší

„Bude to znít abstraktně, ale nejtěžší bylo přijít s návrhem, který by generoval životaschopnou a živoucí část sokolovského regionu. Chceme znovu vytvořit kulturní krajinu obohacenou o dechberoucí jezero. Nevymýšlíme nic převratného, naopak výchozím principem je vyšlechtit a zdokonalit to, co zde už bylo, protože v minulosti se v okolí jezera Medard už bydlelo,“ vysvětluje architekt.

Jeho tým ještě čeká řada výzev. Ať už se bavíme o mnoha technických problémech od základových podmínek přes stabilitu svahu až po novou chytrou infrastrukturu pro celou oblast, nebo o návratu zeleně do míst, která ještě před pár lety kvůli těžbě uhlí připomínala měsíční krajinu.

Tento

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 1/2023.