Jejich služby využíváme jako jakoukoliv jinou službu na trhu. Během zhruba dvaceti let se ukázalo, kdo je jaký profesionál a kdo si na realitního makléře pouze hraje, kdo v této nelehké branži vydržel. Problémy jsou dva – za prvé že to běžní klienti nepoznají, za druhé že bezdůvodně nedůvěřují poctivým profesionálům. Jako u jiných služeb, i tady si jednoduše musíme hlídat podmínky spolupráce. Není to těžké - nejjednodušší je přesně vědět, co všechno musí realitní kancelář udělat, pokud se s ní domluvíme, že nám pronajme byt, co nesmí chybět a za co jí platíme. Pak bude spolupráce fungovat.

Kancelář by nám svou prací měla ušetřit čas, práci a pochybnosti, zda si pustíme do bytu slušného a platícího nájemníka. Měla by také stanovit garance, protože často majitelé bytů pronajímající bez realitní kanceláře „odpustí“ potenciálnímu zájemci peněžitou kauci a pustí si do bytu někoho skutečně jen na čestné slovo.

Zprostředkovatelská smlouva je základem obchodního vztahu

Jakmile se domluvíme s realitním makléřem, vytvoří nejprve smlouvu zprostředkovatelskou mezi realitní kanceláří a námi coby majitelem bytu. Dobře kontrolujme, zda obsahuje vše důležité:

Ve smlouvě mezi pronajímatelem bytu a realitní kanceláří, tedy zprostředkovatelem pronájmu, musí být popsaná pronajímaná nemovitost, nesmějí chybět listiny potvrzující, že jsme majiteli (výpis z katastru, kupní smlouva, darovací smlouva apod.). Dál musí být upřesněno, na jak dlouho svěřujeme realitní kanceláři práci - tedy že může náš byt nabízet třeba 3 měsíce za domluvenou cenu nájemného. O nabídkách nás musí informovat, výše nájemného se může měnit jen s naším vědomím. Chtějme také vědět, jak bude kancelář byt nabízet (realitní servery, vývěsky, tištěná inzerce, denní tisk - inzertní rubriky). Nakonec musí smlouva zahrnovat cenu, kterou pak realitní kanceláři vyplatíme a kdy. Většinou je to jeden měsíční nájem.

Nájemní smlouva je druhá na řadě

Až nám makléř přivede nájemníka, se kterým souhlasíme, právník realitní kanceláře vypracuje nájemní smlouvu (nebo podnájemní smlouvu, pokud jde o družstevní vlastnictví bytu).

Platby po podpisu nájemní smlouvy

Odměna realitní kanceláři (provize) bývá většinou jedno měsíční nájemné. A za co platíme? Zase si to vždy zkontrolujme. Platíme za kompletní zprostředkovatelské služby: tedy za dohodnutou inzerci, pořízení výpisu z katastru nemovitostí, za všechny prohlídky bytu se zájemci, které makléř vykoná, za právní servis (konzultace s právníkem kanceláře a vyhotovení nájemní smlouvy s předávacím protokolem). Provizi většinou zaplatíme při podpisu nájemní smlouvy.