Pokud jde o telefon v nájemním bytě, musíme si rozmyslet, jaký postup zvolíme. Pokud nájemník telefon nepotřebuje, linka se dá dočasně odpojit. Hovory se dají také jakkoliv zablokovat. Pokud nájemník telefon opravdu potřebuje, například kvůli internetu, vyzkoušíme výši jeho účtů první měsíc, přičemž musíme mít v ruce kauci ve výši jednoho nájmu pro případnou úhradu jakýchkoliv dlužných částek. Příliš se nevyplácí nechat si posílat účty a nosit je nájemníkovi k proplacení. Lepší, pohodlnější a mnohem bezpečnější je pro majitele bytu telefonní linku v případě dlouhodobého pronájmu nechat převést na nájemníka. Tak se vyhneme problémům v případě, že nám nájemník udělá na telefonu vysoký dluh, telefon však neplatí a pak se náhle odstěhuje. Telefonní společnost potom bude upomínat a dále honit nájemníka, nikoliv nás. (Mimochodem kauci či její část vracíme opravdu až po obdržení všech účtů – jak vyúčtování za všechny energie, tak i jako v tomto případě za telefon – poslední měsíc pronájmu.) Údržba, opravy, škody Do smlouvy bychom si měli dát, že nájemník zajistí jak běžnou údržbu bytu, tak i opravy v případě jakékoliv poruchy nebo havárie, které nevznikly jeho zaviněním, a to do určité výše škody (většinou 2.000 korun). Co tuto výši převýší a nájemník evidentně škodu nezpůsobil sám - například chybným používáním spotřebiče - hradí majitel. Pokud jde o havárie, ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že nájemník jakoukoliv havárii musí neprodleně nahlásit majiteli bytu, aby mohl zasáhnout. Pokud nájemník odjíždí na delší dobu, měl by to pronajímateli sdělit. Do smlouvy také nezapomeneme uvést, že bytu bude užíváno výhradně k dočasnému bydlení (ne například k podnikání) a kým bude byt užíván (jmenovitě). Také by mělo být uvedeno, že nájemník si nenahlásí v předmětném bytě stálé bydliště, že po skončení nájemního vztahu nemá nárok na náhradu bydlení a pronajímateli byt odevzdá ve stavu, v jakém jej převzal (viz předávací protokol) s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. -ag- Foto z hlavní strany: REALITY.TVUJDUM.CZ - luxusní byt 3+1, Praha 2 - Nové město, 25.000 Kč/měsíc. Související články Pronájem bytu - důležité detaily Byt k pronájmu - prohlídky Za co platíme realitní kanceláři Sami, nebo s realitní kanceláří Jaká je cena za pronájem? Jak připravit pronájem bytu Chystáme se pronajmout byt