V seriálu o pronajímání bytu dnes na téma, se kterým je důležité se seznámit. Je to případ, kdy nájemníci nejsou bohužel bezproblémoví a jsou s nimi stále větší těžkosti. Neplatí nájem nebo se chovají takovým způsobem, že začínáme mít vážné problémy s ostatními lidmi v domě. Stížnosti se množí, z bytu se line v noci hluk a chodí do něj a zase ven desítky lidí, prostě nájemníci porušují evidentně jeden či více bodů smlouvy. Pokud nezabírají ani opakované a důrazné domluvy a varování, je třeba okamžitě začít psát výpověď. Pokud je jasné, že své jednání nezmění, otálením s výpovědí bychom se vystavovali nebezpečí, že nám opravdu může vzniknout velká a nevratná škoda. Když se nájemníci chovají ledabyle, může se stát leccos – mohou nechat byt odemčený, mohou nechat puštěný plyn, vyplavit byt o patro níže, skutečně mohou třeba i zapálit dům... K výpovědi je rozhodně důvod, i pokud ještě sice žádná škoda nevznikla, ale urgentně a vážně hrozí: jedná se tu o porušení bodu smlouvy, který by měl znít tak, že “k okamžité výpovědi je důvod tehdy, pokud se nájemníci chovají tak, že majiteli bytu vzniká nebo hrozí škoda“. V rozporu s dalším bodem smlouvy, kde by mělo být výslovně uvedeno, kdo bude byt užívat, se může stát, že tam náhle bydlí někdo úplně jiný nebo tam nájemníků přibývá. Pokud je nájemníků více, musí každou takovou změnu hlásit majiteli bytu předem. Dalším bodem smlouvy a důvodem k výpovědi je, když nájemníci „opakovaně nebo hrubě porušují domovní řád“ – to tedy znamená, že jednají proti některému bodu domovního řádu, který obvykle najdeme na stěně či nástěnce v domě a na který je musíme při začátku nájemního vztahu upozornit, pokud jim řád nedáme přímo sami přečíst. Problémy tu nastávají obvykle s rušením nočního klidu, nezamykáním domovních dveří a pouštěním cizích osob v noci do domu, ale také třeba s vyhazováním odpadků na místa, kam vůbec nepatří. -ag- Související články Pronajímáme byt - časté problémy a sporné momenty Pronájem bytu - důležité detaily Byt k pronájmu - prohlídky Za co platíme realitní kanceláři Sami, nebo s realitní kanceláří Jaká je cena za pronájem? Jak připravit pronájem bytu Chystáme se pronajmout byt