Každý vlastník pozemku, na němž je elektrické vedení, musí dodržovat ochranné pásmo. Je různé pro různé napětí. To minimální je 2 metry u vedení do 400 V, ale to asi má jen málokdo. To spíš vedení 1-35 kV potřebuje mít ochranné pásmo 7 metrů. Nedodrží-li majitel pozemku (a to i sousedního, který zde má dřeviny zasahující do ochranného pásma) ochranné pásmo, může dostat pokutu až do výše 100 000 korun. U právnických osob je to až 15 milionů korun.

Co dělat?

Jestliže uvidíte někde u elektrického vedení, které není na vašem pozemku, stromy, které by do něj mohly zasahovat, kontaktujte správce vedení. Vezmeme jako příklad společnost ČEZ. Zde musíte kontaktovat přímo správce, společnost ČEZ Distribuce, a to na telefonním čísle 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz. Společnost situaci zhodnotí, a buď vyzve majitele pozemku k nápravě, nebo tuto práci provede vzhledem k bezpečnosti sama.

Po vichřicích je spousta míst, kde stromy zničí elektrické vedení Po vichřicích je spousta míst, kde stromy zničí elektrické vedení Autor: Shutterstock

Ovšem pokud dostanete sami výzvu k ořezu nebo sami zhodnotíte, že je třeba se do práce pustit, měli byste vědět několik zásadních věcí.

Když se do prořezu pustíte, měli byste být alespoň dva. Váš parťák vám totiž může podat pilku nebo jiný potřebný nástroj. Stejně tak vás může jistit ze země a hlavně: Když nebudete mít jasný výhled, řekne vám, jak daleko jste od drátů a varuje vás v případě nebezpečného přiblížení. Přes větve a listy totiž ne vždy budete mít jasný výhled. V případě nehody může druhý člověk neprodleně zavolat pomoc. Při prořezu zkracujte co nejvíc. Berte v potaz také ohýbání větví vlivem větru a především sněhu během zimy. Právě sníh dokáže ohnout stromy víc, než byste si mysleli.

Čtěte také

Spálení od slunce

Čtěte také

5 tipů, jak se co nejrychleji zbavit spálenin od sluníčka

Nejdůležitější bezpečnostní pravidlo je přitom jednoduché. Nikdy se nepřibližujte k samotnému vedení. Nikdy. Toto není možné dostatečně zdůraznit, ale k poranění elektrickým proudem nemusí dojít pouze během přímého kontaktu. V mnoha případech stačilo pouhé přiblížení. Vy navíc budete manipulovat s pilkou, sekerou nebo jiným nástrojem. Jako dokonalý vodič může sloužit kovový žebřík a dokonce i dřevěný. Ať už díky jeho kovovým prvkům, nebo pokud je navlhlý od deště. Kdyby se náhodou stalo, že během vašeho zásahu padne větev na elektrické vedení, nikdy se ji nesnažte odstranit. Vaše práce skončila a okamžitě volejte na telefon správce sítě.

Zdroj: ČEZ, TZB-info