Prosinec je měsícem s nejkratší dobou slunečního svitu a délkou dne, která až do slunovratu klesá na pouhých 8 hodin. Vyznačuje se vysokým kolísáním teplot a pokračujícím ochlazováním půdy. Jeden by řekl, že v ovocné zahrádce není v tuto dobu co na práci, ale opak je pravdou. Podívejme se, co vše musíme před začátkem nové sezóny stihnout.

Generální úklidNevlídného počasí využijeme k hrubším pracem a zahrádku trochu pročistíme. Srazíme nahnilé padavky, odstraníme ze stromů zaschlé větve a vykopáme pařezy. Konečně se můžeme zamyslet i nad perspektivou ovocných stromů a keřů. Určitě máme v paměti, které stromy dávají výbornou úrodu a které naopak už jenom paběrkujeme. Zbavme se tedy nostalgie a postupně odstraňme málo plodící nebo zpola odumřelé dřeviny a nahraďme je na jaře mladými stromky. Právě nyní je vhodný čas k návštěvě odborných prodejen, studiu katalogů a odborné literatury. Pokud už máme vytipované určité odrůdy a víme kam s nimi, můžeme se za bezmrazého počasí pustit do výkopu jam.

Řezání roubůZa bezmrazého počasí můžeme rovněž začít s přípravou roubů, především peckovin. Zaměříme se zejména na meruňky, třešně a višně, u nichž právě nastává nejvhodnější období k odběru. Rouby získáváme pouze z jednoletých výhonů dospělých (nikoliv přestárlých) stromů, které jsou v plné síle. Nejlepší rouby bývají z větviček na jižní straně stromu o tloušťce 0,5 až 1 cm se třemi až čtyřmi očky.

Po odříznutí ostrým nožem je zapícháme do bedýnky s vlhkým pískem nebo substrátem, kterou uložíme do sklepa či jiné chladné místnosti. Zde by měly za stálé péče zůstat až do konce vegetačního klidu, ale ne zas příliš dlouho. S roubováním musíme začít dříve, než počnou rašit.

Zimní řezZa bezmrazého a suchého počasí můžeme rovněž začít s řezem ovocných stromů a keřů. Jeho smyslem je odstranit všechny nežádané přírůstky a dopřát plodonosným větvím dostatek životního prostoru. Nemusíme mít strach, že promeškáme vhodný termín. Je pouze třeba, abychom zákrok provedli v době úplného vegetačního klidu, což je obvykle od listopadu do února, maximálně však do března před rozpukem stromů. Pozdější zásah by způsobil zbytečné ztráty živin, které začínají proudit od kořene až do pletiv v blízkosti pupenů, a strom by se nadměrně vysílil.

Posviťme si na škůdceBěhem ošetřování stromů si pečlivě prohlédneme větve, kůru a prostor pod stromy. Můžeme zde objevit příznaky chorob nebo stopy po škůdcích, které lze v období zimního spánku snadněji ničit než na jaře či v létě, kdy se rozlezou po celých rostlinách včetně kořenů. Kruhové šedé útvary s perličkovými body prozrazují vajíčka bourovce prstenčitého. Oválné hromádky obklopené bavlnou zase bývají úkrytem vajíček bekyně velkohlavé, jejíž housenky jsou velice žravé a hned z jara nám mohou způsobit značné škody. Velice nenápadné jsou v této době samičky nebo larvy vlnatky krvavé, které napadají zejména jabloně a přezimují pod kůrou nebo u paty stromu. V úzkých svinutých listech zase přezimují malé housenky bekyně zlatořité a běláska ovocného. Pozornost věnujeme i scvrklým – mumifikovaným plodům, které bývají zdrojem moniliové choroby či jiných houbovitých chorob.

Zákrok v pravou chvíliPři podezření na chorobu nebo úkryt některého ze škůdců se nejprve napadené části dřeva pokusíme oškrábat a okartáčovat železným kartáčem nebo rovnou odříznout a spálit v kamnech. Při větším výskytu bývá často jakýkoliv zásah bez chemického ošetření málo účinný, a tak se vyplatí uložit seškrábané škůdce do malé lahvičky a donést do specializovaného obchodu, kde nám doporučí vhodný přípravek. Může to být například Biobit WP či XL, Karate 2,5 WG, Mospilan 20 SP, Pirimor 25 WG nebo Baycor 25 WP, Discus, Hattrick 50 WP a další. Vzhledem k tomu, že zimní ochrana nebývá až tak účinná, musíme postřik brzy na jaře zopakovat.

Nezapomínejme na úroduPokud nám počasí nedovolí vyrazit na zahrádku, můžeme se alespoň vypravit do sklepa na kontrolu uskladněného ovoce. Určitě zde objevíme některé nahnilé plody, které je třeba odstranit. V případě, že se na některém ovoci usadila plíseň, vyčistíme důkladně místo, kde bylo uloženo a dle možností ho přetřeme roztokem Ajatinu nebo jiného desinfekčního prostředku neohrožujícího bezprostředně lidské zdraví. Zdravé plody, které byly uloženy vedle infikovaných, očistíme a uložíme raději na jiné místo.

-ra-