V první polovině měsíce každý zahrádkář většinou zmírňuje tempo. Po podzimním maratónu ho najdeme častěji v teple u horkého čaje, kde spřádá plány na novou vegetační sezónu. Ale dlouho to většinou nevydrží, v předvánočním stresu právě ve ztichlé a zdánlivě spící zahradě nachází uklidnění. Pak přicházejí Vánoce a s nimi řada volných svátečních dní, které v člověku příslušejícímu k cechu zahradnickému vyvolávají touhu opustit vyhřátý gauč u televize a vyrazit ven. Ovocná zahrada Tam se rádi vracíme nejen v době zrání a dozrávání. Vždyť samotné ladné a tajemné křivky stromu jsou často tou nejpůsobivější zahradní dekorací. A přitom stačí jen trochu nepozornosti a můžeme o nadějný mladý stromek přijít. Měli bychom právě nyní u těchto jedinců zkontrolovat pevnost kůlů, drátů a provazů, stejně tak pletivo obepínající stromky proti okusu a plot. Preventivní ochrana Na větvích nesmíme nechat zaschlé shnilé plody ani suché svinuté listy – přezimují v nich choroby a škůdci. Především starším stromům „uděláme radost, když jim promasírujeme trochu hřbet“. Několikrát přejedeme železným kartáčem kmeny, a tak je očistíme od odumřelé kůry. Tam, kde zjistíme, že dřeviny jsou již přestárlé a nemocné, neváhejme s jejich odstraněním a vykopáním včetně starých a chorobných rozkládajících se kořenů. Řežeme také rouby peckovin, zvláště třešní a višní. Můžeme už také, zvláště letos v tomto výjimečně teplém období, začít se zimním postřikem ovocných dřevin. Půdu mezi keři bobulovin pokrýváme hnojem, kompostem nebo močůvkou. V zelinářské zahradě Pokud jsme ještě nedokončili přehazování kompostu, pustíme se do této poněkud monotónní práce. Po jejím dokončení se můžeme věnovat pařeništi. Před silným mrazem je ochráníme fólií a prkny. V závětří sklepa, zahradní kůlny či dílny si připravíme pařeništní rámy a okna. Stále ještě můžeme sklízet zimní salát endivii a polníček. Obě rostliny jsou důležitým zdrojem vitamínů a minerálních látek. Endivie snáší mírný mráz, před silnými mrazy se však růžice tohoto salátu musí chránit fólií či fóliovým tunelem, popřípadě sklidit a uskladnit. Při teplotách kolem 0oC lze endivii skladovat až do ledna. Polníček při silných mrazech přikrýváme fólií nebo chvojím. Také ho můžeme pěstovat v pařeništi či v nevytápěném skleníku. Sklízí se pak od listopadu do dubna. Vinice I zde ukončujeme hnojení a rytí. Připravujeme kůly pro jarní výsadbu vinné révy. Stavíme a opravujeme drátěné vazby. Stejně jako u ovocných dřevin v sadě i zde vykopáváme přestárlé keře. V závětří zahrady Pravidelně kontrolujeme ovoce a zeleninu uskladněné ve sklepě nebo v pařeništi a zahnívající kusy okamžitě odstraňujeme. Poškozené ale dosud zdravé kusy uskladníme odděleně a co nejdříve zkonzumujeme. Nejsou–li příliš velké mrazy nebo naopak po přílišném oteplení neprší, můžeme skladovací místnost podle možností větrat, abychom ochladili vzduch a snížili nadměrnou vlhkost. Ta může zejména u cibulových rostlin způsobit zahnívání a napadení plísní. Naopak písek nebo rašelinu, ve kterých skladujeme kořenovou zeleninu, je možné v případě potřeby mírně zvlhčit. -das-