Prostorová kompozice řeší jak exteriéry (parky, ulice, náměstí, sídliště apod.), tak interiéry (vestibuly, sály či obývací místnosti). Prostorová kompozice je náplní architektonické tvorby.