Jak má být řešen prostup komína skrz podlahy a střechu z požárního hlediska?

Prostupy střechou nebo stěnou jsou z požárně-bezpečnostního hlediska jedním z nejdůležitějších detailů komínu. Krom toho, že komín musí v prostupech dilatovat, tak pokud komín nebo spalinová cesta prostupují konstrukcí, která je z hořlavých materiálů, tak je nutné dodržovat bezpečné odstupy. Odstupy od hořlavých konstrukcí určuje vždy výrobce nebo dodavatel komína, který deklaruje, jak má tento detail vypadat. Pokud má být prostup těsný, nelze na to použít žádnou všeobecnou poučku. Snad jen že více je méně – neboli čím větší je odstup od hořlavých konstrukcí, tím menší je riziko požáru. Na trhu je celá řada výrobců a dodavatelů komínových systémů, které prošly certifikací v laboratoři, kde se mimo jiné testuje i odstup od spalných konstrukcí. Každý takový výrobce tedy deklaruje, že pokud bude dodrženo to, co má ve svém návodu, je riziko požáru minimální. V současné chvíli vyšla v platnost nová kominická norma, která odstupy od hořlavých konstrukcí upřesňuje a výrobci postupně své komíny znovu certifikují. Tyto nové certifikáty budou jasně říkat, jak má být prostup konstrukcí proveden a z jakého materiálu. Pakliže je potřeba mít jistotu, že není nic zanedbáno, je nejvhodnější si zavolat na pomoc kominíka nebo revizního technika spalinových cest, který komín posoudí i z hlediska požárně-bezpečnostního.

Důležité je tedy sledovat technický list dodaného komínu, který ke každému z nich musíte dostat. Nejčastěji se používají buď nehořlavé výplňové vatové materiály, nebo výrobce předepisuje vzduchovou mezeru, která však často není možná kvůli zaručení vzduchotěsnosti a tepelných přestupů (viz další odpověď). Nelze ovšem nahradit například 50mm širokou vzduchovou mezeru 50mm nehořlavým materiálem. Dle technických norem musí být vata několikanásobně tlustší.

Stavím dům svépomocí. Měl bych se dostat na nízkoenergetický standard (pozn. red.: dům s téměř nulovou spotřebou energie). Vím, že komín nemůžu napojovat napřímo, ale musí mít dilataci, odstup od hořlavých konstrukcí. Ale jak řešit dilataci komínové roury při utěsnění nízkoenergetického domu?

V první řadě je potřeba vědět, co je myšleno komínovou rourou. Komínové roury jsou buď jednovrstvé, anebo vícevrstvé. Jednovrstvé roury jsou učeny pro vložkování komínových průduchů. Jejich dilatace nikterak neovlivňuje těsnost komínového průduchu, na který jsou přidělány jednotlivé vrstvy konstrukce střechy nebo stěny, jako je parozábrana apod. V případě vícevrstvých komínů, jako jsou třívrstvé nerezové komíny, je potřeba na dilataci myslet. Teplota pláště komína, který je ve volném prostředí, se může pohybovat kolem 70 °C. Při průchodu komínu například stropní konstrukcí se teplota pláště může v tomto místě vyšplhat i nad 200 °C v závislosti na spotřebiči a jeho provozu. Z teplot je tedy vidět, že může dojít k výrazné dilataci. Proto ty prvky, které dům utěsňují, je třeba instalovat na komín přes speciální těsnicí manžety. V obou případech, ať už je komínový průduch s vložkou, nebo se jedná o vícevrstvý komín nerezový, je nutné, aby byl komín konstrukčně oddělen od svislých a vodorovných konstrukcí objektu.

redakce@dumazahrada.cz

Více dotazů a odpovědí můžete najít i v časopisu Dům&Zahrada. Pokud sami máte odborné dotazy, pošlete nám je na e-mail redakce@dumazahrada.cz. Buď na ně odpovíme sami, nebo oslovíme odborníky.