Protahovačka, jinak též tloušťkovačka je elektrický obráběcí stroj velmi podobný hoblovačce, který umožňuje výrobu dřevěných výrobků (zejména prken) o předem přesně nastavené tloušťce.