Nepostradatelnost: I při skromném způsobu života jsou doplňkové místnosti a prostory poskytující jakési technické a servisní zázemí každodenního provozu v rodinném domě nepostradatelné a velmi obtížně nahraditelné. Patří mezi ně garáž doplněná někdy přístřeškem pro druhý automobil, technická místnost, prádelna obvykle spojená se sušárnou, šatny, komory, spíž, místnost pro domácí práce, sklad zahradního nářadí, dílna... Funkce některých z nich lze v případě potřeby výhodně sloučit, jiné nikoliv.

Velikost: Ačkoliv se jedná o doplňkové místnosti, je jejich správná dimenze s ohledem na budoucí efektivní využití klíčová. Navzdory trendu předimenzovaných obytných místností trpí prostory s účelovým určením často nespravedlivě opačným problémem – nedostatkem místa. Garáž je zpravidla naddimenzovaná, s rezervou pro ponk a skladovací regály, ačkoliv je z požárního hlediska tato funkce sporná. Naopak technická místnost často zůstává využita jen zčásti. Naopak nejpotřebnější skladovací prostory jako šatny, komory a spíže nedostatkem místa bolestně trpí a nemohou bez něj dokonale plnit svoji funkci.

ZE STAVEBNÍCH TÉMAT JSME TU MĚLI TAKÉ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY:

Limity: S ohledem na specifické využití každé z nich, ovlivňuje vybavení doplňkových místností jejich poloha v domě, rozměry a proporce. Klíčové jsou umístění a velikost stavebních otvorů. U skladovacích prostorů, jako jsou šatny, komory a spíž, je vhodné zajistit přirozené denní osvětlení přiměřeně velkým oknem, navrženým v takové výšce, kde omezí využití stěn pouze minimálně. Velká okna bez odsazení od rohu místnosti využití těchto místností zásadním způsobem limitují. Kromě toho přivádějí do malých prostor neúměrně mnoho světla a jsou příčinou zbytečných tepelných ztrát.

Vybavení: Promyšlená koncepce vybavení a uspořádání je především pro skladové prostory zásadní. Úložný nábytek by měl využívat místnost v celé výšce. Vyřeší to skříně vestavěné na míru, které dokážou maximálně využít daný prostor. V extrémně malých místnostech je třeba zvážit, zda se nevzdat špatně dostupného rohového dílu za cenu lepší dostupnosti jedné řady skříní doplněných případně otevřeným mělkým regálem.

Design: Největší bolestí všech doplňkových místností je rezignace na jejich vzhled a design. Jakýkoliv výtvarný prvek musí zohledňovat prioritu jejich dobré funkce, takže paleta s možností úprav je značně zúžená. Stále ještě zbývají efektní a jednoduché postupy jako například vymalování zajímavou barvou, která místnost přirozeně propojí s ostatními interiéry i exteriérem domu. Do celkového výrazu jsou intenzivně zapojeny i samotné prvky vybavení – nábytek, úložné skříně, regály a osvětlení. Jejich barevnost a styl je možné kreativně rozvíjet. Vtip a grafický motiv sem mohou vnést snadno odstranitelné módní samolepky. * Více se dozvíte ve speciálu časopisu Dům&Zahrada – Stavba domu krok za krokem**.