Rok 1999 byl prozatím nejúspěšnějším rokem Českomoravské stavební spořitelny. Tato spořitelna ukončila své hospodaření v roce 1999 podle předběžných údajů s čistým ziskem 966,4 mil. Kč. Růst zaznamenala i bilanční suma, která vzrostla na 41,027 mld. Kč, což oproti roku 1998 znamená zvýšení o 2,77 mld. Kč. Rok 1999 byl prozatím nejúspěšnějším rokem stavebního spoření v České republice v počtu uzavřených nových smluv vůbec. I přes recesi ekonomiky se jen s Českomoravskou stavební spořitelnou rozhodlo spořit 312 704 nových klientů, což je o více než 40 tisíc více než v roce předešlém. Mnoho lidí se po ukončení prvního spořícího cyklu přesvědčilo, že nejde pouze o výhodný, ale především bezpečný způsob uložení peněz. Celková suma investic, které klienti svěřili ČMSS činí téměř 35 miliard korun. Stoupající trend zájmu o stavební spoření vykazují i počty poskytnutých úvěrů. V roce 1999 liška poskytla celkem 59 595 nových úvěrů a 35 414 nových překlenovacích úvěrů. K 31. 12. 1999 tak počet úvěrových smluv spravovaných Českomoravskou stavební spořitelnou vystoupal na hodnotu 148 968. Vysokého počtu nově uzavřených smluv ČMSS dosáhla i v prvním měsíci letošního roku. Podle předběžných odhadů liška uzavřela téměř 50 tis. nových smluv.