Průčelí označuje hlavní vnější stěnu budovy, bývá bohatě zdoben a otočen do ulice.