Návrh čtvrti je v první fázi součástí zadání studentské architektonicko-technické soutěže, která bude probíhat na všech relevantních vysokých školách v České republice a Slovensku. Studenti v soutěži představí svá pojetí urbanistického a technického řešení dalších dvou plánovaných etap již probíhajícího stavebního projektu Nová Valcha v Plzni. Součástí návrhů budou bytové i rodinné domy, technická rozvaha, centrální park a koncept vegetace. Studenti budou muset samozřejmě zohlednit také ekonomickou proveditelnost svých vizí.

Čtěte také

Český soběstačný dům

Čtěte také

Stavba zahájena: První Český soběstačný dům

„Cílem této soutěže není vytvořit další neproveditelné vize, vznášedla a zelené mrakodrapy, ale rozumné koncepty, které vychází ze současného stavu poznání,“ říká Pavel Podruh, výkonný ředitel projektu Český soběstačný dům, jehož misí je již pátým rokem urychlovat využívání šetrnějších technologií při stavbě či rekonstrukcích domů a bytů. „Aktivní zapojení developera je výjimečně důležité. Zaprvé nám umožnil zasadit vize čtvrti Green District do reálné lokality s konkrétními parametry, ale zároveň do zadání pro studenty vnesl i nekompromisní ekonomickou stránku věci, která oklikou celý záměr zreálňuje. To je myslím zásadní obecně ve vztahu k novým technologiím a obnovitelným zdrojům, aby nezůstaly jen naším přáním na papíře, bez ekonomického rácia,“ doplnil Pavel Podruh. Prestižní studentská soutěž Český soběstačný dům se koná pravidelně od roku 2016, letos však poprvé řeší takto velký celek zástavby. Návrh zelené čtvrti je letos také vůbec poprvé přímo součástí výuky dvou architektonických ateliérů na Fakultě stavební ČVUT v Praze a Fakultě architektury VUT v Brně.

Budoucí pohled na urbanismus

V rámci zasazení vizí do reálných podmínek a možnosti posouzení jejich proveditelnosti budou studenti pracovat s územím o rozloze 4,4 hektaru v severní a severozápadní části projektu Nová Valcha, na kterém V Invest v Plzni pracuje už od roku 2006. Kompletní zadání a podmínky studentské soutěže Green District jsou ke stažení na webových stránkách. Porota soutěže bude při hodnocení klást velký důraz na propracovanou integraci fotovoltaických panelů do obvodových konstrukcí domů. Studenti dostanou i přesné informace o ideální orientaci panelů a výpočtu potřebného množství akumulace. Využít zdarma mohou také obsáhlý videokurz navrhování domů s vlastní výrobou a ukládáním elektřiny, který je k dispozici zde a za kterým stojí česká společnost GWL, jeden z největších dodavatelů lithium-fosfátových bateriových článků v Evropě.

Green district Hammarby Sjöstad ve Stockholmu. Zdroj: Design for Health Autor: Český soběstačný dům Green district Hammarby Sjöstad ve Stockholmu. Zdroj: Design for HealthAutor: Český soběstačný dům

Urbanistický návrh má cíleně vytvářet ostrůvky divoké zeleně s vysokým porostem, které mohou být využity k přivedení a vsakování dešťové vody, ale zejména, které tuto vodu využijí ke „klimatizování“ okolí, a zmírní tak jev často zvaný jako „městský tepelný ostrov“. Cílem je zachycení a využití maxima srážkové vody, k čemuž můžou pomoci například i drobné vodní plochy. Snížit vliv městského tepelného ostrova mohou také zelené střechy nebo fasády.

Zhmotnělé vize

Na začátku července odborná porota vybere nejlepší návrhy, pro něž jsou připraveny finanční ceny přesahující 100 000 Kč. „Zadání soutěže je velmi náročné, ale to je realita našeho oboru. Doufáme, že soutěž vygeneruje neotřelé a použitelné nápady a že díky ní narazíme na talenty s otevřenou myslí. Pokud ano, jsme připraveni se studenty navázat spolupráci a umožnit jim, aby některé své vize rozvinuli v našich budoucích projektech. Ať už ale soutěž dopadne jakkoli, otevře nám to dveře k budoucímu využití některých prvků soběstačnosti,“ říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest.

„Rádi bychom v době vyhraněných názorů na ekologii a klima spíše spojovali pozitivní racionální prací, která není založena na dogmatech. Cílem naší studentské soutěže je mimo jiné vytvořit skupinu mladých profesionálů s odborným náskokem, kteří budou připraveni na decentralizovanou budoucnost. Energetické a vodní zadání Green Districtu jsme úmyslně psali velice realisticky a pečlivě technicky sestavovali tak, aby ho obratem a zdarma jako vzor mohli použít i další investoři či města a obce v rámci svých rozvojových ploch,“ doplňuje Pavel Podruh.

O projektu Český soběstačný dům

Projekt Český soběstačný dům vznikl v roce 2016. Jeho misí je urychlovat rozšíření staveb v různé míře energetické soběstačnosti a vývoj čistších technologií pro domácnosti. Za své aktivity mimo jiné již posbíral EU Sustainable Energy Award, Energy Globe Award, SDGs Award či ocenění Manažer roku v energetických inovacích. Projekt do své mise zapojuje každoročně vysokoškolské studenty, a to v rámci stejnojmenné architektonicko-technologické soutěže, která se letos koná již popáté. Zadáním každého ročníku soutěže je navrhnout pro konkrétní pozemek stavby s různou mírou energetické soběstačnosti. V současné době Český soběstačný dům také zahájil výstavbu testovací realizace dvou kompletně energeticky soběstačných domů, které budou přístupné pro veřejnost. Zároveň projekt například pomáhá nastavovat svému hlavnímu partnerovi Hypoteční bance její Zelenou hypotéku směřující k akceleraci výstavby domů se začleněným užitím obnovitelných zdrojů. Do projektu je kromě již zmíněných GWL a V Investu zapojena další řada odborných partnerů včetně společnosti Elpramo (kompletní služby v oboru prémiových chytrých elektroinstalací), Envi-Pur (dominantní hráč na poli vývoje, výroby a dodávek zařízení v oblasti čištění a úpravy vody), Internorm (evropská jednička na trhu technologicky vyspělých a trvale kvalitních oken a dveří), Wienerberger (cihelné bloky, překlady, stropy značky Porotherm a střešní krytiny Tondach), skupina Saint-Gobain (výkonné stavební materiály pro komplexní řešení kvalitního, úsporného a udržitelného bydlení), či Teco (přední český výrobce průmyslových řídicích systémů).

Projekt fungující bez jakékoliv dotační podpory získal také záštitu FSv ČVUT v Praze, FA a FS VUT v Brně, VŠTE v Českých Budějovicích, UMPRUM v Praze, FS VŠB v Ostravě, FUA v Liberci, UCEEB, asociace Aku-Bat, Ministerstva životního prostředí či Ministerstva průmyslu a obchodu.