TVUJDUM.CZ ve spolupráci se společností SOLAC – výrobcem domácích spotřebičů od 13.1. – 31.1.2003 vyhlašuje soutěž o věcné ceny. Soutěžit budete moci o tyto ceny: Espresso C 177 v hodnotě 3.295,- Kč, napařovací žehlička v hodnotě 1.300,- Kč, vysoušeč vlasů E 202 v hodnotě 999,- Kč, kávovar C 705 v hodnotě 895,- Kč, sendvičovač S 206 v hodnotě 760,- Kč, toaster T 203 v hodnotě 655,- Kč, hairstyler P 235 v hodnotě 650,- Kč a hrníčky TVUJDUM.CZ. Více k podmínkám soutěže Na našich webových stránkách SOUTEZ.TVUJDUM.CZ budou v období od 13.1.2003 do 31.1.2003 zveřejňovány otázky, týkající se nové soutěže portálu o bydlení, stavění TVUJDUM.CZ. Sponzorem soutěže je společnost SOLAC - ELEKTRON, s.r.o. – výrobce domácích spotřebičů. Ceny soutěže jsou:

1. cena
2. cena
3. cena
4. cena
5. cena
6. cena
7. cena

8 - 10 cena: Hrníček TVUJDUM.CZ Každý zájemce o účast v soutěži se zaregistruje prostřednictvím věrnostního programu Bonus na TVUJDUM.CZ. Každý všední den bude zveřejněna jedna otázka, ke každé otázce budou uvedeny čtyři odpovědi, z nich jedna bude správná. Odpovědět na otázku bude možné jejím zatržením a odesláním vybrané odpovědi. Odpovědi na otázky lze nalézt na internetové adrese http://www.tvujdum.cz nebo http://www.solac-elektro.cz. Z odeslaných odpovědí budou vybráni účastníci soutěže, kteří za dobu trvání soutěže odpoví správně na více než 10 otázek z celkových 15-ti otázek. Z těchto vybraných účastníků bude pomocí počítače náhodně vylosován jeden soutěžitel. Slosování se bude konat dne 3.2.2003. Vylosovaný soutěžitel bude po vylosování obeslán. Společnost Media Online s.r.o., se sídlem bude jako správce a zároveň zpracovatel osobních údajů shromažďovat jméno, příjmení a adresu účastníků soutěže až do jejího vyhodnocení, a to za účelem předání výher. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných. Zjistí-li subjekt údajů porušení povinností správcem, v daném případě i zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.