V pořadí již dvanácté české velvyslanectví bude PSJ rekonstruovat v hlavním městě Keni v Nairobi. Po Káhiře se jedná o druhou stavbu v Africe a vůbec poprvé v černošské části tohoto kontinentu.PSJ holding tento kontrakt získal na základě výběrového řízení, kterého se zúčastnili tři české firmy. Smlouva o dílo je podepsána na sumu 42,9 miliónů korun. Termín realizace se skládá se dvou částí. První přípravná představuje zhruba dva měsíce trvající námořní přepravu kontejnerů s veškerým stavebním materiálem a potrvá do konce roku. Vlastní stavební práce pak budou probíhat od 10. ledna do 7. srpna 2007.

„Dílo lze charakterizovat jako komplexní rekonstrukci rezidence velvyslance, souvisejících vedlejších objektů a celého areálu. Hlavní budova mimo jiné projde výměnou střechy, podlah, instalací, zařizovacích předmětů a dozná částečných dispozičních změn. Rekonstrukcí projde i menší hospodářský objekt, fontána, opěrné zdi, oplocení, venkovní schody a bazén. Nově bude vybudován tenisový kurt a kotce pro hlídací psy. Zcela nově budou provedeny zpevněné plochy a v celém poměrně rozsáhlém areálu budou obnovy inženýrské sítě,“ shrnul náplň prací vedoucí kontraktu Ing. Jaroslav Řičánek. "Použity budou kvalitní materiály a velký důraz bude kladen na precizní zpracování detailů odpovídajících standardu rezidenčních budov. I proto budou na prakticky všechna řemesla dovezeni čeští pracovníci. Pro zemní práce, demolice a dodávky objemných materiálů momentálně hledáme vhodné místní firmy."

„Jdeme do absolutně neznámého prostředí. Těšit nás může stabilní klima kolem 25°C, které je způsobeno poležením Nairobi těsně pod rovníkem avšak ve výšce zhruba 1.800 metrů nad mořem. Stavět však budeme v hodně rizikové oblasti, s nestabilní politickou situací a velkou kriminalitou,“ popsal specifika zakázky Řičánek, který má bohaté zkušenosti z celé řady zahraničních zakázek PSJ.

Zdroj: PSJ