Půdorys je plán, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr nad podlahou. Z půdorysu se dá vyčíst konstrukční řešení podlaží, materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, otvory ve zdivu (okna, dveře, ...), vztahy mezi jednotlivými konstrukčními prvky.