Státní fond rozvoje bydlení poskytne půjčku manželům, z nichž v roce podání žádosti alespoň jeden ještě nedosáhl 36 let, anebo samostatným osobám stejného věku, trvale pečujícím nejméně o jedno nezletilé dítě. Může jít i o dítě osvojené či v pěstounské péči. Úvěr se poskytuje ve výši do 300 tisíc Kč, je splatný do 20 let a úročí se dvěma procenty ročně. Fond může povolit odklad splátek jistiny až o deset let, ale celková dvacetiletá doba splatnosti se nemění. Ze závažných sociálních důvodů může Fond povolit přerušení splácení až na dva roky. Návrh, že oba partneři při podání žádosti dosáhnou maximálně 36 let věku, nebyl zapracován do podmínek nařízení. K tomuto rozhodnutí vedou MMR zkušenosti s nařízením vlády č. 97/2002, které obsahuje podobná omezení a nejsou příliš úspěšná. “Navíc praxe je jiná, protože věkové rozdíly mezi partnery se zvětšují,” dodává ministr Jiří Paroubek. MMR vyhovělo připomínkám KDU-ČSL v tom, že nařízení neomezuje počet dětí, na které získají žadatelé odpočet na děti. Na každé narozené dítě – ne mladší 7 dnů – bude odpočítáváno 30.000 korun. Žadatelé k žádosti o půjčku přiloží notářsky ověřený rodný list dítěte. Úvěr je možno využít k pořízení bytu – výstavbou či koupí, a to bez ohledu na stáří bytu, anebo převodem členských práv v bytovém družstvu. Jedna z připomínek, že by se neposkytoval úvěr na byty, které jsou starší pěti let, nebyla do nařízení zapracována. Ministr Paroubek připomíná: “Vyplynulo to zejména z diskuse v regionech, kde se ukázalo, že by to bylo příliš velké omezení, které neodpovídá situaci na trhu.” Pokud nařízení vlády nabude účinnosti vydáním ve Sbírce zákonů v prosinci, má Státní fond rozvoje bydlení pro poskytnutí půjček ještě v roce 2004 k dispozici 500 milionů Kč. Formuláře žádostí budou ode dne účinnosti nařízení žadatelům k dispozici na pracovištích Fondu, na pobočkách všech hypotečních bank a stavebních spořitelen i na webových stránkách MMR. -MMR-