Rozhodnete-li se pro připojení svého bezpečnostního systému na pult centralizované ochrany, máte k tomu prakticky tři způsoby: bezdrátovým přenašečem, pevnou telefonní linkou a mobilním telefonem. Pojďme se dnes tedy podívat na rozdíly a výhody jednotlivých komunikačních kanálů. Pro předávání informací o poplachu a provozu bezpečnostního systému se standardně používají pevné telefonní linky. Není přitom nutné mít samostatnou linku pouze pro bezpečnostní zařízení. Komunikátor ústředny pracuje podobně jako fax, to znamená, že při volání odpojí další telefonní zařízení umístěné na lince, vytočí číslo pultu centralizované ochrany a po předání potřebných informací zase telefony v domě k lince připojí. Každé spojení s PCO (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha) ovšem představuje jeden telefonní impuls, a zpravidla jednou denně dochází navíc ke kontrolnímu spojení. Problémy mohou vzniknout, pokud máte linku přivedenou bezdrátovým systémem Hughes, který Český Telecom instaloval v polovině devadesátých let. Realizovat přes tyto linky kvalitní datové spojení mezi ústřednou a pultem centralizované ochrany je velmi komplikované. Je ovšem nutné přiznat, že systém není pro podobné použití vůbec určen a že na to Český Telecom při zřizování těchto linek upozorňoval. Pokud ve střeženém objektu telefonní linka není, je možné zajistit spojení po některé ze sítí mobilních telefonů přes tzv. GSM bránu. Na našem trhu jsou už i GSM brány, které dokáží zálohovat pevnou linku. To znamená, že pokud je pevná linka v pořádku, hovory probíhají běžným způsobem a GSM brána je nijak neovlivňuje. Když dojde k poruše telefonní linky, GSM brána hovor automaticky přesměruje na připojený mobilní telefon a hovor se uskuteční přes síť GSM. Další možností připojení k PCO jsou různé druhy GSM datových modemů a SMS bran. Jejich použití ale záleží na technologii, kterou využívá provozovatel pultu centralizované ochrany. Někteří provozovatelé pultů centralizované ochrany mají i vlastní bezdrátové sítě. Jejich výhodou je nezávislost na cizích přenosových zařízeních, trvalá kontrola spojení mezi bezpečnostním systémem a pultem centralizované ochrany a v některých případech i nižší provozní náklady. Většinou je ale nutné si vysílač od provozovatele PCO zakoupit. www.acces.cz