Purismus je úsilí o stylovou čistotu v tvorbě. Architektonický purismus je reprezentován dvěma směry: Historický (romantický) purismus se uplatňoval v historizující architektuře a v obnově historických památek v 19. století. Je pro něj charakteristické přísné lpění na tzv. čistém slohu, které se projevovalo odstraňováním veškerých pozdějších úprav. V moderním purismu, uměleckém směru první poloviny 20. století, jde o snahu maximálně oprostit stavbu od dekoru a uplatnit především samotnou konstrukci, barvu a strukturu stavebního materiálu atp.