Čerpat z prověřených znalostí jiných se vždycky vyplatí. Platí to i pro rekonstrukci jakékoli stavby, při níž je tak možné se vyvarovat zbytečných chyb.

Energetická náročnost

Při každé rekonstrukci domu je nutné se soustředit na něco jiného. U této stavby byla jedním z nedostatků energetická nehospodárnost. „Objekt byl proto energeticky optimalizován tak, aby jeho parametry splňovaly požadavky na získání dotace Nová zelená úsporám, a odpovídal požadavkům vyhlášky č. 78/2013 Sb. na větší změnu dokončené budovy,“ říká Vojtěch Hybler. Klasifikován je z hlediska celkové dodané energie v energetické třídě C – úsporná a z hlediska neobnovitelné primární energie v energetické třídě B – velmi úsporná.

Dům je přitom vytápěn podlahovými konvektory a nástěnnými radiátory. Zdrojem vytápění je plynový kondenzační kotel a v hlavním obytném prostoru jsou malá krbová kamna. Téměř všechny místnosti je možné větrat přirozeně okny, ale stavba je vybavena i řízeným větráním s rekuperací tepla.

Rozebrat a postavit znovu

Na začátku rekonstrukce byl dům zbaven veškerých staticky nevyhovujících konstrukcí, konkrétně střechy a obvodových stěn v podkroví. Obvodové stěny v přízemí byly postaveny ze zděného skeletu a dřevěných výplní. „Tyto výplně byly taktéž odstraněny a nahrazeny zděnými konstrukcemi. Z původního domu tak zůstal víceméně jen suterén, nosná konstrukce 1. NP, strop nad 1. NP a schodiště,“ popisuje průběh prací architekt.

Nové obvodové zdivo je oproti původní dřevěné konstrukci postaveno z liaporových tvárnic, příčky jsou sádrokartonové. Stávající azbestovou krytinu vystřídala střešní krytina z vláknocementových šablon Cembrit a dřevěná špaletová okna byla vyměněna za plastová okna s izolačním trojsklem. Přístavba k objektu je koncipována jako dřevostavba. „Tuto technologii jsme zvolili, aby se celkově zrychlil proces výstavby,“ objasňují architekti.

Dostatečné zateplení

K dosažení kýžené úspornosti bylo ovšem nezbytné stavbu také zateplit. „Obvodové zdivo stávající části objektu je zatepleno grafitovým polystyrenem tloušťky 220 mm. Nová přístavba s obývacím pokojem je zateplena v rámci nosné konstrukce izolací z minerálních vláken o síle 200 mm a dřevovláknitou deskou tloušťky 80 mm,“ vyjmenovává architekt. Zateplení se nevyhnula ani střecha – sedlová je zateplena 340 mm silnou izolací z minerálních vláken, pultová střecha přístavby 300 mm vysokou vrstvou.

Zkušenosti z praxe

„Pokud bych měl uvést nějakou zkušenost nabytou při rekonstrukci tohoto domu, tak se nám velice osvědčilo, stejně jako u jakékoli jiné rekonstrukce, pracovat s důkladným stavebně technickým průzkumem,“ uzavírá Vojtěch Hybler. „Měli jsme tak dostatečné podklady, abychom mohli projekt zpracovat co nejpodrobněji a stát si za svým řešením i v průběhu stavby.“