Rabicka je výztužná příčka z drátěného pletiva a malty.