Ráčna je část nástroje, např. klíče k povolování/utahování matic. Jejím znakem je, že zabírá vždy na jednu stranu (na druhou „přeskakuje zuby“). Má čep, na který je možno nasazovat různě velké nástavce. Směr záběru se dá měnit a tedy matici buď povolovat, nebo utahovat. Výhodou je zrychlení práce, klíč se nemusí po každém otočení vyndavat a znovu nasazovat.